Özbekistan sağlık hizmetlerinde önde

Bağımsız Devletler Topluğu (BDT) ülkeleri içinde Rusya ve Ukrayna'dan sonra en kalabalık ülke konumunda olan Özbekistan'ın sağlık hizmetleri alanında üstün bir performans gösterdiği bildirildi.

Fikret Akçura, BM’nin “Bin yıllık Kalkınma Programı” kapsamında Özbekistan’ın sağlık durumuma ilişkin BM Taşkent Koordinatörlü tarafında hazırlanan “Sağlık Herkes İçin – Yeni Bin Yıllık Programda Özbekistan’ın Esas Vazifeleri ” adlı raporun takdim merasiminde CİHAN’a açıklamalarda bulundu. Akçura, Özbekistan’ın, sağlık alanında verdiği öneme bağlı olarak, dünya genelinde nüfusu düzenli artan ender ülkelerde biri haline geldiğini söyledi.

Akçura, ülkede kişi başına düşen yılık milli gelirin 500-600 dolar dolayında olmasına rağmen, Özbekistan’ın sağlık alanında, gelir düzeyi yüksek birçok ülkeden da iyi konumda olduğunu kaydetti.

Dünya genelinde kişi başına düşen milli gelirin düşük olduğu ülkelerde sağlık şartlarının çok daha ağır olduğuna dikkat çeken Akçura, “Ama Özbekistan, mevcut gelir düzeyinin çok daha üstünde hem kalite olarak hem de insanlara verilen sağlık hizmeti olarak iyi durumda.” diye konuştu.

Akçura, BM olarak birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da mevcut sistemi değerlendirmek, bunu daha da iyileştirmek ve yeni programlar üzerinde işbirliği yapmak adına Özbekistan’ın yanında olacaklarını dile getirdi.

Özbekistan’ın dünya genelinde oldğuu gibi BDT ülkeleri içinde de nüfusu artan ender ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Akçura bunda ülkedeki salık hizmetlerinin etkisine dikkat çekti. Ülkede ana-çocuk sağlığı konusunda önemli iyileşmeler kaydedildiğini ifade eden Fikret Akçura, çocuk ölüm oranlarının binde 40’lardan binde 20’lere indiğini dile getirdi. Bu arada ülkedeki ortalama yaşam süresinin ise 69’dan 73’e yükseldiği belirtirdi.

Orta Asya’da “iyot” ve “anemi” tehdidi olduğunu da dile getiren Akçura, gerekli önlemlerini alınmaması ve sağlık hizmetlerde iyileşmeye gidilmemesi durumunda ülkelerin nüfusunun çocuk ve anne ölümlerine paralel şekilde olumsuz etkilenmemesinin kaçınılmaz olacağına vurgu yaptı.

BM Özbekistan Kalkınma Koordinatörlüğü, önümüzdeki beş yıllık plan kapsamında gelecek yaza kadar hükümetle yapacağı görüşmeler sonucu bir çalışma stratejisi belirleyecek.