Özdağ’a mahkeme ŞOKU

Özdağ'ın başvurusuna mahkemeden ret cevabı geldi.

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın, MHP Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun, tedbirli olarak ihraç
edilmesi istemiyle Parti Disiplin Kurulu’na sevkine ilişkin kararının, ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması için açtığı davayı reddetti.

Mahkeme, uyuşmazlığa ilişkin parti içi itiraz ve başvuru yollarının tüketilmemiş olmasını, kararına gerekçe olarak gösterdi.

Kararda, MHP 8. Olağan Kongresi ile ilgili sorunların çözüm yerinin ise İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı olduğu belirtildi.