Özel öğrenme güçlüğü aşılabilir

Başarı, bireyin kendisine güveninde ve çevresiyle ilişkilerinde önemli rol oynar.

Çocuklar normal şartlarda yaşıtları ile aşağı yukarı aynı şartlarda bulunduklarında kendilerine gelişimleri seviyesinde öğretilenleri öğrenmekte zorluk çekmezler. Bununla beraber bazı çocuklar günlük hayatta kolay öğrenen, çabuk anlayan, çevresinde olup bitenlerle ilgili iken normal hatta normalin üstünde zekaya sahipken okul derslerinin bir kısmını veya tamamını anlamakta, öğrenmekte zorluk çekmektedir. Bu durumun bazı anne babalar ve öğretmenler tarafından “isteksizlik veya tembellik” olarak nitelendirilmesi ise problemin daha da içinden çıkılmaz hale gelmesine sebep olabilmektedir. Başarısız çocuklardan bir kısmı normal zekalı oldukları halde uygun öğrenme motivasyonu ve öğrenme için gereken alışkanlıkları kazanamamış olan çocuklardır. Çocuğun dikkatini dersine verememesinde, dikkatini verdiği halde öğrenememesinde veya öğrendiğini unutmasında etkili olan ve çeşitli sorunların birbiriyle karışmasına ve çözümün gecikmesine neden olan dört temel etken vardır. Stres, kalıtım ve çevrenin etkileşimi sonucu oluşan kişilik özellikleri, bazı organik ve fizyolojik problemlerin öğrenme güçlüğüne yol açması, merkezi sinir sistemindeki ve beyindeki bir kısmı kalıtımsal yapısal problemlerin öğrenme güçlüklerine yol açması. Her birey farklıdır ve bu 4 nedenin çeşitli şekillerde birbiriyle etkileşerek problemi her bireyde farklı hale getirdiğini görmekteyiz. Özel öğrenme güçlüğünde ise sorun bunlardan bazı yönleriyle farklıdır. Çocuk sadece bir tek alanda öğrenmede zorluk çekmekte, diğer alanlarda yaşıtların ilerisinde olabilmektedir.

Dil gelişimi geri kalmış, okuyup yazmada Türkçe dersinde zorlanan bir öğrenci de matematikte çok başarılı olabilmektedir. Bununla beraber bu alanların ileride birbirlerini etkileyebileceği de bilinmektedir. Fen ve sosyal bilgilerde çok başarılı bir çocuk matematikte başarısız olmaktadır. Bazı çocukların, eksikliklerini telafi etmesiyle sadece bir tek alanda başarısızlıkları devam ederken bazı çocuklar da özel öğrenme güçlüğü nedeniyle öğrenme sorunlarının birbirini etkilemesiyle büyüyebilmektedir. Özel öğrenme güçlüğünün erken yaşlarda anlaşılıp tedavi edilmesi önemlidir. Özel öğrenme güçlüğü uygun tedavi ile düzelebilir. Güven geliştirici çalışmalar, aile tedavisi, birebir eğitim, çocuğun öğrenme diline uygun öğrenme metotlarının uygulanması ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir.