‘Özelleştirme amacımız sadece kâr değil’

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, iyi yönetilen kamu işletmelerinin daha rahat özelleştirilebildiğini belirterek, "Özelleştirme uygulamalarında zarar edenlerin satılması, kâr edenlerin kamuda kalması görüşünü asla kabul etmiyoruz.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)’nin Ankara Sheraton Otel’de düzenlediği ‘Kamu İşletmelerinde Kurumsal Yönetim’ konulu panelde konuşan Maliye Bakanı Unakıtan, kamu işletmelerinin şeffaf, hesap verebilir, ortaklarına karşı sorumlu ve piyasalarda haksız rekabete yol açmadan yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin aslında kamu işletmelerini minimuma getirmesi gerektiğini ifade eden Unakıtan, iyi yönetilen kamu işletmelerini özelleştirme sürecinde çok daha rahat satabileceklerini belirtti. Unakıtan, kamunun piyasada ekonomik aktiveteden çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Özelleştirme uygulamalarında zarar edenlerin satılması, kâr edenlerin kamuda kalması görüşünü asla kabul etmiyoruz. Amacımız kamuyu ekonomik aktiviteden kurtarmak. Hükümet olarak bu görüşteyiz. Özelleştirme konusundaki ısrarımızın altında yatan da bu var. Kamu işletmelerini satalım borçlarımızı kapatalım amacında değiliz. Özelleştirme ile ekonominin dinamiklerini özel sektöre bırakmak istiyoruz” dedi. Unakıtan, kamu işletmesi kadar kamu bütçesinin iyi yönetilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Reform Yasalarının Meclis’ten çıktığını hatırlatan Unakıtan, “Bu tür uygulamalara aynı kararlılıkla devam edeceğiz ve mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Yapısal reformları sürdüreceğiz ki, bunlar kalıcı hale gelsin” dedi. Unakıtan, kamu maliyesi için büyük önem taşıyan harcama reformunu da 2003 yılında yaptıklarına dikkat çekerek, “Biz harcama reformu yaptığımız için artık kimse kafasına göre harcama yapamayor” diye konuştu. Unakıtan, harcama reformu ile artık her kurumun ne yaptığına göre bütçe ayırdıklarını, bunun sonucunda bütçeden en fazla payı Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığını belirterek, daha önceden en fazla payı Milli Savunma Bakanlığı’nın aldığına dikkat çekti.

TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı ise, kurumsal yönetim ilkelerinin yaygınlaşmasının, Türkiye koşullarında, bu ilkelerin halka açık şirketler dışında da uygulanmasını zorunlu kıldığını söyledi. Şeffaflık, hesap verebilirlik, adil olmak ve sorumluluk olarak sıralanan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasının özel sektör kuruluşlarının yönetiminde olduğu kadar kamu işletmelerinin yönetiminde de geçerli olduğunu ifade eden Sabancı, şunları kaydetti:

“Yıllardan beri süren özelleştirme faaliyetlerine rağmen çeşitli sektörlerde kamunun hala önemli bir paya sahip olduğu, dahası liberalize edilen bu sektörlerde özel sektörün de kamunun yanında rekabet ettiği Türkiye`de kamu işletmeleri için geçerli olan yönetim anlayışı özel sektör için önem taşımaktadır. Kamu işletmelerinde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması özel sektör ve kamu sektörü için eşit koşullarda rekabet edebilecekleri bir alan oluşturarak, sağlam ve rekabetçi bir iş dünyasının oluşmasını teşvik ettiği kadar özellikle özelleştirme kapsamındaki işletmeler için özelleştirmenin başarısı ve özelleştirme sonrasında söz konusu işletmelerin başarılı bir performans sergilemesi açısından da önemlidir. Kurumsal yönetim ilkeleri kamu-özel sektör ayrımı yapılmaksızın etkili bir şekilde uygulanmalıdır. Bu, AB müzakere sürecine önemli katkılarda bulunacak bir anlayış değişikliğinin de ifadesi olacaktır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri etrafında örgütlenmiş bir kamu yapısı, devlet ve vatandaş ilişkilerinin yeniden tanımlanması ihtiyacına cevap verebilecektir.”