Özgür-Der: Yeni yönetmelik başörtüsü sorununu çözmüyor

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi, yeni kılık kıyafet yönetmeliğinin, başörtüsünü sorununu çözmediğini belirterek tepki gösterdi.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi, yeni kılık kıyafet yönetmeliğinin, başörtüsünü sorununu çözmediğini belirterek tepki gösterdi.

        Özgür-Der’den yapılan yazılı açıklamada, yeni yönetmeliğin 12 Eylül cuntasının yasakçı zihniyetiyle hazırlanan eski kılık kıyafet yönetmeliğinin ruhuna bağlı kalındığı iddia edildi.

        Açıklamada, “Yeni yönetmelik, yasakçı zihniyete şirin görünme gayreti içinde hazırlanmış düzenlemeler içermektedir. Yeni yönetmelik adeta ikiyüzlülüğün vesikası gibidir. Bir yandan cuntacılarla hesaplaştığını söyleyeceksin öbür yandan; zalim, despot, insan hak ve hürriyetlerine düşman, din ve inanç özgürlüğünü yasaklayan anlayışı yaşatacaksın, bu yaman çelişkiyi anlamak mümkün değildir. Köhnemiş yasakçı zihniyetin kangrenleşmiş uygulamalarıyla karşı karşıyayız.” denildi.

        Açıklamada, özellikle inançları gereği başörtüsü takan çocuklara dönük hiçbir iyileştirme olmamakla beraber ‘okula baş açık gidilmesi’ ibaresi ile durumlarını daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

        “Yıllardır okuldan okula sürgün edilen bu çocuklarımız daha bir mağdur edilmiş ve ‘yönetmelik böyle emrediyor’ diyecek olan idarecilerin insafsızlığına mahkûm edilmişlerdir.” denilen açıklamada, “İmam hatip okullarında ve seçmeli Kur’an-ı Kerim dersinde takılabilmesinin önünü açmış olmak ve bunu bir lütuf olarak sunmak, tam bir yüzsüzlüktür. Birincisi zaten fiili olarak İmam Hatip Okulları’nda başörtüsü takılıyordu. İkincisi, bir derste (K.Kerim) takıp diğer derslerde açmayı teşvik eden bu uygulama çocuklarımızın sadakatini ve inanç bütünlüğünü bozan bir muhtevaya sahiptir. ‘Bir derste Allah’ın diğer derslerde diğer ilahların emirlerini yerine getirin’ demeye gelen müşrik karakterli bireylerin yetişmesi adeta zorbaların eliyle dayatılmış olmaktadır. Bu yönetmelikle Başbakan’ın ‘dindar nesil yetiştireceğiz’ sözünün de bir safsata ve aldatmadan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Tek tip kıyafet öngören eski yönetmelikten kurtulmak öteden beri bizim de talep ettiğimiz bir şeydi. Hatta sadece öğrenciler için değil, öğretmenlerin de bu kıyafet dayatmasından kurtulmasını talep ediyoruz. Ancak; bunu düzenlerken, inanç özgürlüğünü ihlal edecek, insanın serbest iradesine ipotek koyacak uygulamaların dayatılması hiçbir şekilde kabul edilemez.” ifadelerine yer verildi.