‘Özgür Yazılım’ camiası Bilgi’de buluşuyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü, gelenekselleştirdiği "Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Günleri" etkinliğinin, bu yıl dördüncüsüne ev sahipliği yapıyor.

2003 yılında 400, 2004’de 1000, 2005’de ise 1200 kişiye ulaşan etkinlik, 24-25 Şubat tarihlerinde, “Gelecek: Şimdi” sloganıyla düzenlenecek “Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Günleri 2006” konferansının konukları arasında, özgür yazılım alanının önemli isimleri, Ian Murdock, Branden Robinson da bulunuyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü tarafından organize edilen “Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Günleri 2006” yazılım endüstrilerini geliştirmek, yazılım maliyetlerini düşürmek, bilgisayar okuryazarlığını artırmak amacıyla açık kaynak ve GNU/Linux konularında ulusal ve uluslarararası düzeyde uzman isimlere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin özgür yazılım ve açık kaynak konularında daha fazla biliçlenmesinin ve üretime geçmesinin amaçlandığı konferanslarda, geçtiğimiz yıl dünyada ve Türkiye’de özgür yazılım ve bilişim teknolojileri alanlarında yaşanan önemli gelişmeler tartışılacak.

Bu yılın konukları arasında Debian GNU/Linux projesinin kurucusu Ian Murdock, Debian GNU/Linux proje lideri Branden Robinson, GNU/Linex projesinden Manon van Leeuven, Creative Commons Bulgaristan Proje Lideri Dragoslava Pefeva bulunuyor.

24-25 Şubat tarihlerinde BİLGİ Dolapdere Kampüsü’nde düzenlenecek etkinlik, IBM Türk ve Hürriyet e.yaşam ana sponsorluğunda, Parkyeri, Akinon Design Studio, ve Novell Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Etkinlik ayrıca, içerik sponsoru olan tOSSad (TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nün (UEKAE) Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında, Bilgi Toplumu Teknolojileri alanında yürüttüğü Açık Yazılımları Benimseme ve Yayma) Projesi tarafından da destekleniyor.

İlgilenen herkesin katılımına açık ve ücretsiz olan “Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Günleri 2006” için http://open.bilgi.edu.tr adresinden kayıt yaptırmak gerekiyor.