Özok’un yasakçı tavrına baro başkanları dayanamadı

Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok'un türban yasağı taraftarı tavrı pek çok ilin baro başkanını isyan ettirdi.

Önceki gün birliğin toplantısında özgürlük yanlısı bildiri okuyan barolar, bugün de Özok’un endişelerinin yersiz ve temelsiz olduğunu belirttiler.

Sakarya, Düzce, Sivas, Rize ve Erzurum Barosu Başkanları, üniversitelerde kılık-kıyafet özgürlüğü konusunda Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) kaygı ve endişelerini taşımadıklarını belirttiler. TBB’nin başörtüsü ile ilgili açıkladığı sonuç bildirgesine imza koymayan baro başkanları, açıklamada yer alan görüşlere katılmadıklarını ifade ettiler.

Sakarya Baro Başkanı Ali Rıza Acartürk, Türkiye’de eğitim ve öğretim hakkının önünde bu tarz engellemelerin bulunmasının yanlış olduğunu ifade ederek, “Bildiriye imza koymayan bizler, bu engellerin kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Düzce Barosu Başkanı Ali Dilber, üniversitelerde her türlü kılık kıyafet özgürlüğünden yana olduğunu belirterek, “Bu özgürlük demokrasinin bir gereğidir” dedi.

Sivas Barosu Başkanı Mustafa Coşkun, Anayasa ve yasaların eğitim ve öğretim hakkını tümüyle ortadan kaldıracak şekilde yorumlanmasıyla, insan hakları ve hukukun üstünlügü ilkelerine aykırı davranıldığını söyledi.

Rize Barosu Başkanı Harun Mertoğlu, “Bizler hukukçular olarak, üniversitelerin düşünce ve inanç özgürlükleri ile eğitim ve öğretim gibi en temel insan hakları karşısında yasakları değil, özgürlükleri savunması gereken kurumlardır. ” diye konuştu.

Erzurum Barosu Başkanı Naci Turan, Türkiye’nin başörtüsü tartışmaları yüzünden gerilmesine karşı olduğunu belirterek, “Her demokratik hukuk devletinde olduğu gibi ülkemizdeki üniversitelerde de kılık-kıyafet serbestliğinin, hiçbir din, inanç, düşünce, ırk, grup ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bütün öğrencilere tanınması gereğine inanıyoruz” dedi.