Papa suikastını KGB’ mi planladı?

Ağca'nın 13 Mayıs 1981'de, Roma Katolik Kilisesinin o dönemdeki ruhani lideri Papa İkinci Jean Paul'e yönelik suikast girişiminin KGB tarafından planlandığı öne sürüldü.

İkinci Jean Paul’ün papalığı süresince onun özel sekreteri olarak görev yapan Kardinal Stanislao Dziwisz, anılarını kaleme aldığı son eserinde, 1978’de İkinci Jean Paul adını alarak papalık tahtına oturan Karol Wojtyla’yı hedef alan 1981’deki suikast girişiminin gerçek mimarının KGB olduğunu ileri sürdü.

Kardinal Dziwisz, “Una vita con Karol” (Karol’la bir Hayat) başlığıyla yayımlanan kitabında, “Ağca, mükemmel bir katildi. Papa’yı tehlikeli, rahatsızlık verici olarak değerlendirenler tarafından gönderilmişti. Ondan, yani İkinci Jean Paul’den korkanların gönderdiği biriydi. Polonyalı birinin papa seçildiği duyulur duyulmaz, korkmuş, hem de çok korkmuş kesimlerce gönderilmişti” dedi.

Tüm bunların akla KGB’yi getirdiğini ileri süren Kardinal Dziwisz, konuya ilişkin tezini şöyle dile getirdi:

“Bu durumda Komünist blokun akla gelmemesi mümkün müdür? Suikast girişiminin kimin tarafından kararlaştırıldığını bulmak için yola çıkıldığında, en azından farazi biçimde de olsa, KGB’ye kadar uzanmamak nasıl mümkün olabilir?”
Kardinal Dziwisz, o döneme ilişkin genel tablonun da bu tezi desteklediğini belirtmesinin ardından, şunları kaydetti:

“Senaryodaki bütün öğeleri göz önünde tutmak lazım: Kremlin’i rahatsız eden bir Papa seçimi; onun memleketine yaptığı ilk ziyaret; Dayanışma Sendikası’nın patlama noktasına gelmesi.

Dahası o dönemde Polonya Kilisesi, Kardinal Wyszynski ömrünün son demlerinde olduğu için, önderini de yitirmek üzereydi. Bu durumda her şey hangi yöne doğru ilerlememiz gerektiğini göstermiyor mu? Yollar, her biri farklı da olsa, neticede hepsi KGB’ye çıkmıyor mu?”

Kardinal Dziwisz, suikast girişiminden sonra, bu işin ardında Bulgarların bulunduğu biçimindeki tez de dahil olmak üzere ortaya atılan çeşitli senaryoların hiç birine inanmadığını da belirtti.

İkinci Jean Paul’ün suikasttan Hz. Meryem sayesinde sağ kurtulduğuna inandığı, o yıllardaki özel sekreteri Kardinal Dziwisz tarafından da doğrulandı. Kardinal Dziwisz, İkinci Jean Paul’ün suikast girişimini müteakip süreçte hastanede tedavi gördüğü sırada, Vatikan’da yıllardır mühürlü bir zarfta saklanan “Fatima’nın sırları” adlı belgeyi açıp okuduğunu da anlattı.

Papa’nın bu belgeyi okumasıyla birlikte suikast girişimini “Fatima’nın sırları” ile ilintili bir olay biçiminde yorumladığına değinen Kardinal Dziwisz, şöyle devam etti:

“Papa’nın hastanede ikinci kez ameliyat olduğu günlerdi. Papa, ‘sırlar’ı orada okudu. Okumasının ardından hiçbir kuşkusu kalmamıştı. ‘Sırlar’da geleceğe ilişkin yer alan haber, bizzat onun yazgısıyla ilgiliydi. Hayatının kurtarılmış olduğuna kesinkes inanmıştı artık. Hayatta kalması, Meryem’in, kendisini korumaya yönelik müdahalesi sayesinde mümkün olmuştu.”