Parti kapamayı zorlaştıran madde geçti

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi kabul edildi. 337 kabul, 72 ret oyu verildi.

TBMM Genel Kurulundaki gizli oylamaya 414 milletvekili katıldı. 337 kabul, 72 ret, 5 çekimser oy kullanıldı.

Daha önceki maddelerle ilgili oylamalara katılmayan ve oylama sırasında salonda bulunmayan BDP’li milletvekillerinden bazıları bu madde ile ilgili oylamaya katıldı. Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Grup Başkanvekili ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ile Grup Başkanvekili ve Batman Milletvekili Bengi Yıldız oy kullandı.

Oy kullanma sırasında Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç’in bazı milletvekillerinin kabin perdelerini kapatmadan zarflara oy attığını belirtmesi üzerine TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, uyarıda bulundu.

Maddeyle, Anayasa’nın, ”Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar” başlıklı 69. maddesi değiştiriliyor. Buna göre, siyasi partilerin mali denetimi Sayıştay tarafından yapılacak.

Siyasi partiler hakkında kapatma davası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın talebi üzerine, TBMM’de grubu bulunan her siyasi partinin 5’er üye ile temsil edildiği komisyonun üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açılacak dava sonucunda Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanacak. Komisyona TBMM Başkanı Başkanlık edecek ancak, oy kullanamayacak. Komisyonun kararları, yargı denetimi dışında olacak. İzin talebinin Meclis’e ulaşmasından itibaren 30 gün içinde komisyon oluşturulacak ve komisyon kararını izin talebinin Meclise ulaşmasından itibaren en geç 60 gün içinde verecek. Meclisteki siyasi parti gruplarınca izin talebiyle ilgili görüşme yapılamayacak, karar alınamayacak.

Anayasa Mahkemesi, bu kapsamda, kapatma yerine dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilecek. Devlet yardımından yoksun bırakılma, bağlı olduğu kapatma davasının ve kararının usulüne tabi olacak ve tek başına dava konusu yapılamayacak.

Anayasa Mahkemesinde görülen parti kapatma davasında TBMM çalışmalarındaki oy ve sözler, ileri sürülen düşünceler ile idarenin eylem ve işlemleri partinin odak olup olmadığının tespitinde gözetilemeyecek.

Partinin kapatılması durumunda kapatmaya beyan ve faaliyetleriyle neden olan üyeler için daha önce 5 yıl olan siyasi yasak süresi 3 yıla indirilecek.

Siyasi partiler ile ilgili ”temelli kapatma” değil, ”kapatma” kararı verilecek. Kapatmanın önündeki ”temelli” sözcükleri kaldırılacak.

Kamer Genç, oylamanın ardından uyarı cezası ile ilgili savunmasını yaptı. Genç, Şahin’e yönelik eleştirilerde bulundu.

Başkan Şahin, bugün saat 11.00’de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

ZAMAN