Petrol sektörüne daha fazla yatırım çağrısı

Gelişmiş Yedi ülkenin maliye bakanları (G-7) petrol fiyatlarının atışını yavaşlatmak için, petrol sektöründe yeni yatırımların yapılması çağrısında bulundu.

Washington’da yapılan toplantının ardından yayınlanan bildiride, petrol fiyatlarının artışının ülkelerin ekonomik büyümesi için tehlike oluşturduğunun altı çizilerek, petrol araması, üretilmesi, enerji altyapıları ve rafine alanlarında yatırımların çok önemli olduğu ifade edildi.

G-7 ülkeleri maliye bakanları, Venezüella ve Nijerya’yı ima ederek, petrol üreten ülkelere sağlam ve güvenlikli bir çevre sağlamaları yönünde telkinde bulunarak, bu ülkelerden, bu durumu istismar etmemelerini istedi.

Bildiri, petrol tüketen ülkelere, arz-talep dengesini iyileştirmek için, enerji hususunda tedbirler almalarını ve önceden alınan tedbirleri ise çeşitlendirmeleri çağrısında bulundu. Petrol fiyatlarının New York borsasında 75 dolara çıkarken, buna rağmen, G-7 ülkelerinin tahminlerine göre, dünya ekonomisi üst üste 4. yıl büyüme gösterecek. Büyüme önündeki tehlikelerin, artan petrol fiyatları, dünyadaki arz-talep dengesizliği ve artan korumacı politikaları olarak görüldü.

Toplantıya katılan Alman Maliye Peer Steinbrück, petrol fiyatlarının artmaya devam edeceğini ama bunun büyük problemler doğurmayacağını öngörüsünde bulundu.