Polislik sınavını 7 bin kişi kazandı

PMYO, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için yapılan sınavlar sonucu 7 bin 10 kişi alındı.

<p>
Polis Meslek Y&uuml;ksek Okullarına (PMYO), 2013-2014 eğitim-&ouml;ğretim yılı i&ccedil;in yapılan sınavlar sonucu 7 bin 10 kişi alındı.<br />
<br />
2013-2014 eğitim-&ouml;ğretim yılında Polis Meslek Y&uuml;ksek Okullarına (PMYO) alınacak &ouml;ğrencileri belirlemek &uuml;zere 30 Haziran 2013 tarihinde &Ouml;SYM Başkanlığı&#39;nca belirlenen 20 b&ouml;lge merkezinde yazılı test sınavı yapıldı. 28 bin 24 aday yazılı sınava katıldı.<br />
<br />
2013 – 2014 eğitim – &ouml;ğretim yılında 26 polis meslek y&uuml;ksek okuluna 6 bin 760&#39;ı erkek, 250&#39;si bayan olmak &uuml;zere toplam 7 bin 10 aday asıl ve asıl adayların y&uuml;zde 20&#39;si olan bin 352 erkek, 50 bayan olmak &uuml;zere toplam bin 402 aday yedek olarak tespit edildi.<br />
<br />
Emniyet Teşkilatı şehit ve G&ouml;rev malulleri eş ve &ccedil;ocuklarından 23 erkek, 12 bayan sınava girdi. Sınav sonucunda 13 erkek, 9 bayan aday toplam &uuml;zere toplam 22 aday başarılı oldu.<br />
<br />
Yazılı test sınavına katılan adaylara ait sınav cevap k&acirc;ğıtları, &Ouml;SYM Başkanlığınca bilgisayar ortamında optik okuyucuda okutularak değerlendirildi. PMYO Giriş Y&ouml;netmeliğinin 6. maddesinin 2. bendine g&ouml;re, yazılı sınavda alınan en y&uuml;ksek puanın 1/3&#39;&uuml;n&uuml; alan Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve G&ouml;rev Malul&uuml; eş ve &ccedil;ocuklarının puanlarında, en yakın k&uuml;surat adayların lehine esas alınmak suretiyle, en az 28,1944 puanı ge&ccedil;en 13 erkek ve en az 25,48611 puanı ge&ccedil;en 9 bayan olmak &uuml;zere toplam 22 aday, asıl aday listesine d&acirc;hil edildi.</p>