Polis Kolejleri başvuruları 30 Ocak’ta başlayacak

Emniyet teşkilatı içindeki orta ve üst kademelere amir yetiştiren polis akademilerine öğrenci hazırlayan polis kolejleri, ilköğretim okulunu 3 ve daha yukarı notla bitirenlerin başvurularını kabul edecek.

Polis koleji aday tespiti için başvuruların 30 Ocak-28 Şubat 2006 tarihleri arasında ilköğretim okulları müdürlüklerinde Orta Öğretim Kurumları Sınavı’na (OKS) müracaatları ile birlikte internet ortamından yapılacağı duyuruldu.

Polis Koleji Aday Tespit Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 11 Haziran 2006 tarihinde 81 il merkezinde OKS ile birlikte yapılacak. Polis Koleji Giriş Sınavı ise Polis Koleji Aday Tespit Sınavı’nda başarılı olan adaylar arasında 07-11 Ağustos 2006 tarihlerinde Polis Koleji Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Polis Koleji Giriş sınavının mülakat, beden eğitimi sınavı ve yazılı (test) aşamalarından oluşacağı ilan edildi.

Adaylarda aranan şartla ise şöyle sıralandı: Türk vatandaşı olmak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulu 8’inci sınıfında okuyor olmak ve okulunu 2005-2006 eğitim ve öğretim yılı sonunda başarı ile bitirmek, lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak, ilköğretim okulunu 3 ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak, yaş yönünden Polis Kolejine Giriş Sınavları’nın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarı ile 16 yaşından gün almamış olmak, “01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak ve www.poliskoleji.k12.tr adresinde yer alan Polis Koleji aday tespit sınavı e-kılavuzunda belirtilen diğer şartlara taşımak.

Polis kolejlerine girmeye hak kazanan aday öğrencilere okulun denetim ve gözetiminde tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporu aldırılacak. Polis Kolejleri’ne alınacak öğrencilerde görme her 2 gözde de ayrı ayrı kusursuz 0 derece olması isteniyor. Ayrıca aday öğrencilerde Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği A dilimi sağlık şartları aranacağı ifade ediliyor.

Ankara ve Bursa’da bulunan Polis Kolejleri’nden gerekli bilgilerin alınabileceği bildirildi.