Postacılar kendi mektubunu yolladı

PTT personeli, ihtiyacının karşılanması, fiili hizmet zammının yeniden ödenmeye başlanması ve elbiselerinin onurlarına yakışır kalitede olması yönündeki taleplerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne birer mektup postalayarak bildirdiler.

Daha sonra postaneden taleplerini TBMM’ye aktaran mektupları postaya verdiler.

Bir zamanlar sevinçli haber getirecek diye yolu gözlenirken, günümüzde kendilerini gören vatandaşın uzaklaştığını belirten postacılar, “Artık beyaz zarf içinde mektuplar değil, sarı zarf içinde icra tebligatları, mahkeme celpleri, mahkeme kararları taşıyoruz. Yaptığımız iş nedeniyle tehdit ve hakarete uğruyoruz. Devlet hiç bir altyapı oluşturmadan, güvenlik tedbiri alınmadan PTT merkezlerini banka şubelerine dönüştürdüler. Üstelik çalınan paraları PTT yönetimi çalışanlardan kesiyor. PTT Bank uygulaması ile iş yükü kat be kat artarken, çalışan sayısı yarı yarıya azaldı. Bizler üzerimizdeki iş yükünün hafifletilmesini istiyoruz” dedi.

Postacılar, TBMM’ye postaladıkları mektupta başlıca, PTT’nin personel ihtiyacının karşılanması için kadrolu personel alınmasını, fiili hizmet zammının (yıpranma hakkı) yeniden verilmesini, elbiselerinin yeniden onurlarına yakışacak şekilde kaliteli yapılarak kışlık ve yazlık olarak yılda iki defa verilmesini, gişelerde çalışan posta memurlarının can güvenliğinin korunmasını ve gasp edilen kefaletlerin faiziyle birlikte tekrar kendilerine verilmesini istiyor.