Prof. Dr. Acar: Dünya egemenlik tahtı bundan 20-30 yıl sonra el değiştirecek

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar, Asya'nın yükselen güçlerinin ortalamanın üzerinde bir hızla büyüdüğünü belirtti.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar, Asya’nın yükselen güçlerinin ortalamanın üzerinde bir hızla büyüdüğünü belirtti. Prof. Dr. Acar, “Göstergeler öyle işaret ediyor ki; dünya egemenlik tahtı bundan 20 – 30 yıl sonra el değiştirecek.” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Acar, Polis Meslek Yüksek Okulu’nda (PMYO) polis adayı öğrencilerle sohbet toplantısında buluştu. Rektör Prof. Dr. Acar, PMYO’nun Konferans Salonunda düzenlenen sohbet programında dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmelere değindi.

Acar, Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği değişim ve dönüşüm sürecine dair önemli tespitlerde bulundu. Hem mesleği, hem de ilgi alanları gereği Türkiye’nin toplumsal, iktisadi, siyasi ve kültürel yapısıyla ilgilendiğini söyleyen Acar, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından izlemeye, anlamaya ve açıklamaya çalıştığını, bunun için yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda toplantıya, panele ve sempozyuma katıldığını söyledi.

“Artık dünya eski dünya değil, Türkiye’de eski Türkiye değil.” diyen Acar, tarih boyunca az sayıda şahit olunabilecek bir kırılma sürecinin yaşandığını ifade etti. Dünya tarihinde 2000’li yılların başlarında şu anda içinden geçilmekte olan sürece benzer ciddi ve radikal değişim ve dönüşüm süreçlerinin çok az yaşandığından bahseden Rektör Acar, “Bir bin yılı bitirdik, diğer bin yıla başlıyoruz. 1000 yılından 2000 yılına kadar olan binlik bitti, 2000 yılından 3000 yılına uzanacak olan binliğe adım atmış durumdayız. 20’nci yüzyıla damgasını vurmuş olan soğuk savaş süreci milenyum başlamadan, kronolojik olarak 2000 yılına girmeden 1989 yılında bitti. İki Almanya’nın birleşmesi, Sovyetler Birliği’nin dağılması, eskiden Sovyetler Birliği şemsiyesi altında toplanmış olan 15 cumhuriyetin bağımsızlıklarını elde etmeleri, bir ara tek kutuplu hele gelmiş olan dünyanın 15 – 20 yıldan sonra yeniden çok kutuplu bir dünyaya doğru gitmeye başladığı bir süreçten geçiyoruz.” dedi.

“DÜNYA KÜRESEL KÖY HALİNE GELDİ VE DÜZLEŞTİ”

Bugünkü dünyayı ve Türkiye’yi anlamayı kolaylaştıracak üç anahtar gelişme olduğundan söz eden Rektör Acar, “Bu üç anahtar gelişmeden ilki soğuk savaşın bitmesi, Berlin Duvarı’nın yıkılması, diğeri küreselleşme süreci ve bir diğer ise Asya’nın yükselişidir. Bunlar hem dünyadaki gidişatı anlamamızı kolaylaştıracak anahtar kavramlardır, hem de Türkiye’deki gelişmeleri kısmen açıklamamızı sağlayacak olan anahtar değişkenlerdir. Soğuk savaş bitti. Artık ABD’nin başını çektiği Batı Blok’uyla Rusya’nın başı çektiği Doğu Blok’u arasındaki soğuk savaş kapışmaları sona erdi. Başka bir dünyaya adım attık. Küreselleşme süreci ulaşım, iletişim ve haberleşme teknolojilerini o kadar ileriye götürdü ki; bugün artık dünyada duvarlar yıkıldı. Dünya hem bir küresel köy haline dönüştü, hem de düzleşti. Yani duvarların öte yakası görülebilir hale geldi. Sınırın öte yakasında kimler yaşıyor, nasıl yaşıyorlar, nasıl bir devlet toplum ilişkisi var nasıl bir iktisadi mekanizma işliyor nasıl bir siyasi mekanizma işliyor? Bunları görebilir, okuyabilir, anlayabilir, değerlendirebilir hale geldik.” diye konuştu.

“ASYA’NIN YÜKSELEN GÜÇLERİ ORTALAMANIN ÜZERİNDE BÜYÜYOR”

İbn-i Haldun’un, “Uygarlıklarda insanlar gibidir; doğarlar, büyürler, vakti gelince zayıflayıp çökerler.” dediğini hatırlatan Rektör Acar, şöyle devam etti: Dünya egemenlik tarihinde son 200 yıldır batı uygarlığı var. Ondan öncesinde başka güçler vardı. Bir zamanlar eski Yunan medeniyeti vardı, şimdi sadece kalıntıları var. Bir zamanlar eski Roma medeniyeti vardı, şimdi sadece kalıntılar var. Bir zamanlar eski Hint ve Çin vardı, şimdi kalıntılarının üzerinden yeniden yükselmeye başladılar. Bir zamanlar Osmanlı vardı, şimdi yok. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı’nın külleri üzerinde yükselmiş bir devlet. Osmanlı’nın bıraktığı hinterlandın üzerinde bugün 25’in üzerinde ayrı devlet vardır. Yani geldiler, geliştiler, güçlendiler ve sonunda çöktüler. Artık bize öyle geliyor ve göstergeler öyle işaret ediyor ki; dünya egemenlik tahtı bundan 20 – 30 yıl sonra el değiştirecek. Asya’nın yükselen güçleri dünya ortalamasının çok üzerinde bir hızla büyüyor, dinamik bir ekonomiye, genç nüfusa, ham madde kaynaklarına, enerjiye, petrole ve doğalgaza sahipler. Dolayısıyla bundan 20 – 30 yıl sonra bugünkü dünya güçler dengesi iktisaden değişmiş olacak.” dedi.

Sohbetin son kısmında Prof. Dr. Mustafa Acar kısa süre sonra mesleğe başlayacak polis adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu. PMYO Müdürü Mustafa Uçar, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar’a hediye takdim etti.