‘Proje var ama ödenek yok’

Hatay Valisi Ahmet Kayhan, Hatay'daki projelerin toplam bedelinin 2 milyar 60 milyon YTL olduğunu belirterek, buna karşılık ayrılan ödeneğin 207 milyon 55 bin YTL olduğunu söyledi.

Toplantıda konuşan Vali Kayhan, Hatay’da projelerin çok olduğunu bunun yanında bu projeler için yeterli ödeneğin gelmediğinden yakındı. 2005 yılında Hatay’da toplam bin 5 adet projenin yer aldığını, bu projelerden 668 adedinin yıl içinde tamamlanarak hizmete alındığını açıklayan Vali Kayhan, projelerin 254 tanesinde çalışmaların devam ettiğini 27 projenin ihale aşamasında beklediğini 56 tanesine ise hiç başlanılmadığını kaydetti.

Bu projelerin toplam bedelinin 2 milyar 60 milyon YTL olduğunu buna karşılık ayrılan ödenek miktarının 207 milyon 55 bin YTL anlatan Kayhan, şunları söyledi: “Bu ödenekten 168 milyon 779 bin YTL harcama yapılarak yüzde 82 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmış. Yatırım programında bulunan bin 5 projenin 487 adedi genel ve katma bütçeli kuruluşlar ve 518 adedi de mahalli idarelerce gerçekleşiyor. Temel olarak 9 sektörde gerçekleştirilen yatırımlara yapılan harcama miktarlarına göre baktığımızda yüzde 37’lik bir payla ulaştırma sektöre ilk sırada yer alırken bu sektörü harita, kadastro, içme suyu, imar planı ve kanalizasyon gibi kalemlerinin yer aldığı diğer kamu hizmetleri takip ediyor. Eğitim sektörü ise yapılan harcamalarda yüzde 15lik bir pay alıyor”

Yatırımcı kuruluşların projeler için yaptığı harcamalara bakıldığında 42 milyon 166 bin YTL ile Karayolları Müdürlüğünün ilk sırada yer aldığını hatırlatan Kayhan, “Bu kurumumuzu 16 milyon 101 bin YTL ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 12 milyon 672 bin YTL ile Mustafa Kemal Üniversitesi izliyor. 2006 yılı yatırım programında Hatay adına 47 adet projeye yer verilirken bunların toplam bedeli 1 milyar 17 milyon YTL olurken ayrılan ödenek ise 40 milyon 221 bin YLT’de kalmıştır. Kurumlarımızın projeleri hayatiyete geçirememesindeki en büyük nedenin ayrılan ödeneklerin az ve zamanında gelmemesidir” şeklinde konuştu.