Radyo 5 ve Le Chic FM satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), muhammen bedeli 1 milyon 600 bin Amerikan doları olan Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü, 26 Nisan 2010 Pazartesi günü ihaleye çıkaracak.

Muhammen bedeli 700 bin ABD Doları olarak belirlenen Le Chic FM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ise 27 Nisan 2010 Salı günü açık artırmaya sunulacak.

94,7 Mhz frekansından, ulusal bazda yabancı müzik yayını yapmakta olan Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; Aks Radyo ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Medya İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Radyocenter Reklam Pazarlama Organizasyon Basım ve Dağıtım Ticaret AŞ ile Erdem Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık AŞ borçlarına karşılık olarak satışa çıkarılacak. Fon Kurulunun 9 Temmuz 2009 tarih ve 2009/199 sayılı kararı ile oluşturulan Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün kapsamı; borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve radyonun faaliyetini sürdürebilmesi için yararlı veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak teşkil etmemek üzere kullandırılan ulusal radyo lisans başvurusu, uydu radyo yayın lisans ve izni, markaları, internet alan adı, vericiler, menkul mallar ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşuyor.

Radyo 5 ihalesine katılabilmek için; Fon’un Türkiye Vakıflar Bankası İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 IBAN numaralı ABD Doları hesabına 160 bin ABD Doları teminatın ‘Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli’ açıklaması ile yatırılması gerekiyor. Ayrıca teminat olarak; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun üçüncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında olan Devlet tahvilleri, Hazine Bonoları, Hazine Kefaletini Haiz de kabul edilecek. Teminatın yatırıldığını gösteren dekont, Şartname’de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 22 Nisan 2010 Perşembe günü saat 17.00’a kadar, Satış Komisyonu’na teslim edilecek.