Rahşan affı’nın etkisi sürüyor

Kamuoyunda 'Rahşan affı' olarak bilinen 'Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası' çıktıktan sonra 6 yıl geçmesine rağmen binlerce suçlu aftan yararlanmaya devam ediyor.

4616 sayılı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen suçları kapsıyordu. Yasa çıktıktan sonra ilk planda cezaevlerindeki 23 bini aşkın tutuklu ve hükümlü aftan yararlanarak tahliye oldu. Daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararlarıyla yasanın kapsamının genişlemesi sonucu cezaevinden tahliye olanların sayısı 45 bini buldu. Ancak affın sonuçları bununla sınırlı kalmadı. Suç tarihi 23 Nisan 1999’dan önce olmasına karşılık sonradan açılan ve yargılaması uzun süren davalarda affın etkisi hâlâ sürüyor. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün derlediği istatistikler, 2005 yılında 4 bin 715 kişi hakkındaki davanın af yasası çerçevesinde ertelendiğini ortaya çıkardı. Yüce Divan’da yargılanan eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski bakanlar Güneş Taner ve Yaşar Topçu hakkındaki kararlar da aradan 6 yıl geçtikten sonra af sebebiyle ertelenmişti. Halen sürmekte olan çok sayıda davanın da karar aşamasında erteleneceği belirtiliyor.

Her yıl mahkemelerde açılan davalar ve verilen kararlara ilişkin verileri derleyen Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, ‘2005 Adalet İstatistikleri Yıllığı’nı tamamladı. Yıllıkta yer alan istatistiklere göre Türkiye genelindeki ceza mahkemeleri 2005 yılı içinde 2 milyon 139 bin 246 sanık hakkındaki davayı karara bağladı. 2005 yılında ceza mahkemelerinde yargılanan sanıkların 873 bin 751, yani yaklaşık yüzde 40’ı mahkum oldu. 474 bin 486 sanık suçsuz bulunarak ya da delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti. 319 binden fazla sanık hakkında açılan davalarda ise başta zamanaşımı olmak üzere çeşitli gerekçelerle düşme kararı verildi. Ayrıca Rahşan Affı olarak bilinen Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası ile daha sonra basın yoluyla işlenen suçların affına ilişkin olarak çıkarılan 4454 sayılı yasa çerçevesinde 4 bin 715 sanık hakkındaki davanın ertelendiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan yıllıkta, açılan davalarda sanıkların hangi suçlardan yargılandıklarına ilişkin veriler de bulunuyor. 2005 yılı içinde Türkiye genelinde ceza mahkemelerinde en fazla dava, mal beyanında bulunmama gibi İcra Kanunu’nda yer alan suçlardan açılmış. Bu suçlar sebebiyle ceza mahkemelerinde yargılanan sanıkların sayısı 480 binin üzerinde. Bunu 446 bin 464 dosyayla hırsızlık davaları izliyor.