‘Rant üzerine kurulacak mimari eserler hayata geçirilemez’

Mimarlar Odası'nın 40. Olağan Genel Kongresi'ne katılan Baykal, burada yaptığı konuşmada siyasi zorlamalarla yapılan mimari eserlerin hayata geçirilemeyeceğini söyledi.

“İkili, kişisel, siyasi mütabakatlarla rant üretmeye yarayan mimari zorlamalarla eserler hayata geçirilmeye çalışılıyor” diyen Baykal, mimari eserlerin yapımında -rant kavgası nedeniyle- toplumsal dayanışma yerine bireysel çıkara göre hareket edildiğini savundu.

Konuşmasında İstanbul’daki yapılaşmayada değinen Baykal,”Meclis’te gece yarısı torba yasalardan biri olarak ortaya çıkan yasalardan biri olan yasanın iptal edilmemiş olması İstanbul’u kötü duruma getirdi” dedi. Sit alanlarıyla ilgili sağlıklı bir uygulama getirilmemesinin sebebinin koruma amaçlı imar programının başlatılıp gerçekleştirilememesi olduğunu vurgulayan Baykal; “Sit alanlarının uzun dönemli ihtiyaçlarını karşılayabilmek bir uygulama yapılmalı” dedi.

Baykal; mimarinin Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu bildirerek mimarlık fakültelerinin mimar kuşaklarının oluşmasına yol açtığını dile getirdi.