Reel faizde 2008 öngörüsü yüzde 8

Merkez Bankası'nın, yıl sonu yaklaşırken mali ve reel sektörde karar alıcılarla yaptığı beklenti anketinde, piyasaların gelecek bir yıllık döneme ilişkin TÜFE bazında enflasyon ve nominal faiz beklentileri ölçüldü.

anket verilerine dayanarak yapılan hesaplamaya göre gelecek 12 aylık dönemde beklenen “reel” faiz düzeyi, altı ay vadeli Hazine bonolarından yüzde 8.06, uzun vadeli devlet tahvillerinde yüzde 7.80 düzeyinde bulunuyor. Gelecek 12 aylık dönemde TÜFE bazında enflasyonun yüzde 6.09 olmasını bekleyen piyasaların altı ay vadeli bonodan beklediği nominal faiz getirisi yüzde 14.64, tahvillerden beklediği nominal faiz de yüzde 14.37 düzeyinde bulunuyor.

-PİYASALAR 2007’DE ÖNGÖRDÜĞÜ REEL GETİRİYİ ALDI

Geçen yılın sonunda yapılan ve 2007’yi kapsayan “gelecek 12 aylık dönem” için yüzde 7.11 enflasyona karşılık bonoların nominal getirisi yüzde 17.28, tahvillerin getirisi yüzde 17.19 düzeyinde bekleniyordu. Buna göre bu yılın başında, tümü için beklenen reel faiz yüzde 9.49 düzeyinde bulunuyordu. Enflasyonun beklentileri aşarak bu yılın sonunda yeniden çift haneye ulaşma olasılığına rağmen, yılın başında yüzde 20 dolayındaki faizlerden alınan devlet iç borçlanma senetlerinin aradan geçen bir yıllık dönemdeki reel getirisi yüzde 9.5 dolayında olmak üzere beklentilerle uyumlu çıkacağı bekleniyor. Aralık enflasyonunun düşük çıkması durumunda ise yıllık reel getiri beklentinin de üzerinde çıkacak.