Rekabet cezaları arttı

Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'da düzenlenen idari para cezaları, yüzde 7,8'lik yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna göre, muafiyet, menfî tespit ve birleşme veya devralma için izin başvurusu ile Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan anlaşmalara ilişkin bildirim ve başvurularda yanıltıcı veya yanlış bilgi verilmesi halinde 3 bin 184 YTL olan ceza miktarı 3 bin 432 YTL’ye çıktı.

Kurul kararı ile bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde hiç bilgi verilmemesi, eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde de 3 bin 184 YTL olan ceza 3 bin 432 YTL’ye yükseltildi.

Daha önce 1592 YTL olarak uygulanan, izne tabi birleşme veya devralma işlemlerinin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi halindeki ceza da 1716 YTL’ye çıkarıldı.

Kurulun verdiği muafiyet kararlarındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde de 1910 YTL olarak uygulanan ceza 2 bin 58 YTL’ye yükseldi.

SÜRELİ PARA CEZALARI

Öte yandan, Kurul, teşebbüs ve teşebbüs birliklerine kararda belirtilen tarihten başlamak üzere her gün için, Kurul kararlarının ve tedbirlerinin yerine getirilmemesi ile yasaklanan davranışların yapılması hallerinde uygulanan 796 YTL’lik ceza 858 YTL’ye çıkarıldı.

Kurul uzmanlarının yerinde inceleme yapmalarının engellenmesi halinde 636 YTL olan ceza miktarı da 685 YTL’ye yükseltildi.