Resmi Gazete’de yayimlanan ihale ilanlari

ANKARA - Bazi kurum ve kuruluslarin yapacaklari ihaleler ile sartnameleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayisinda yayimlandi.

TASINMAZMAL SATILACAK

Karayollari 13. Bölge Müdürlügü’nden : Antalya/ Sartnamede tahmini bedeli, geçici teminati, ihale gün, saati ve özellikleri belirtilen, mülkiyetin tamami Karayollari Genel Müdürlügüne ait olan tasinmazmal, 2886 sayili Devlet Ihale Kanununun 36. maddesi geregince Bölge Müdürlügü ihale salonunda satisi yapilacaktir. Ihaleye ait sartname ve diger evraklar Bölgemiz Malzeme Sube Müdürlügünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karsiliginda isteklilere verilebilir.

Geçici teminat vezne alindisi, Geçici Teminat mektup olarak verildigi takdirde 2886 sayili Kanunun 27. maddesine uygun olacak.

Ihale 18 Kasim 2005 tarihinde saat 14.00’da yapilacak.

YER ALTI KÖMÜR VE SIST NAKLINDE KULLANILMAK ÜZERE 30.000 ADET 15 BAKLALI DIN 22252-1-14-*50-3 KONVEYÖR ZINCIRI SATIN ALINACAK

Türkiye Taskömürü Kurumu Genel Müdürlügü’nden : Kurum Müesseselerinde yer alti kömür ve sist naklinde kullanilmak üzere 30.000 adet 15 baklali DIN 22252-1-14*50-3 Konveyör Zinciri alimi isi 4734 sayili kanunun 3/g maddesi kapsaminda hazirlanan Kurumumuz Yönetmeligi 17. maddesine göre açik ihale usulü ile ihale edilecek.

Ihale, TTK Satinalma Daire Baskanligi Zonguldak adresinde 21 Kasim 2005 tarihinde saat 15.00’da yapilacak. Bu sartnamedeki katilma kosullarini tasiyan tüm yerli ve yabanci istekliler katilabilecek. Istekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri degerlendirme disi birakilacaktir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalidir.

SÜRÜCÜSÜ ILE BIRLIKTE HIDROLIK PLATFORMLU HIZMET ARAÇLARI KIRALANACAK

Firat Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Malatya Müessesesi’nden : Sürücüsü ile birlikte Hidrolik Platformlu Hizmet Araçlari kiralama hizmet alimi isi açik ihale usulü ile ihale edilecek.

Ihale, Firat EDAS Malatya Müessesesi Ankara yolu 14.km Malatya adresinde 28 Kasim 2005 Pazartesi günü Saat:14.00’da yapilacak. Ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecek. Istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalidir.

ARAÇ KIRALANACAK

Toroslar Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Mersin Müessesesi’nden :

Ihale, Bahçelievler Mah. 1. Cad. No: 1 Mersin adresinde 18 Kasim 2005 tarihinde saat 14.00’da yapilacak. Ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecek. Ihalede yerli istekliler lehine fiyat avantaji uygulanmayacak. Istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmis) takvim günü olmalidir.

BILGISAYAR VE BILGISAYAR MALZEMESI SATIN ALINACAK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlügü’nden : Ofisce, Kara Kuvvetleri Komutanligi Egitim ve Doktrin Komutanligi ihtiyaci, muhtelif cins ve miktar bilgisayar ve bilgisayar malzemesi kurulusça hazirlanan teknik sartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari sartnamesi ile ihale ek sartlar listesinde belirtilen sartlarla, kapali teklif isteme usulü ile satinalinacak.

Teklifler, 14 Kasim 2005 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlügün, II Numarali Merkez Satinalma Komisyonunda bulundurulacaktir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alinmayacak.