‘AB Komisyonu 500 milyon Euro hibe önerdi’

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, AB Komisyonu’nun, Türkiye’ye 2006’daki 500 milyon Euro’luk hibe verilmesini önerdiğini bildirdi.

Gümrük Birliği Anlaşması’nın, Türkiye’nin AB ile olan ticaret hacminin gelişmesine ve toplumsal refahına katkıda bulunduğunu ifade eden Abdullah Gül, Türkiye’nin AB ile ticaret hacminin, Gümrük Birliği’nin ilk yıllarında Türkiye’nin aleyhine olmasına karşın, zamanla AB ülkelerine yönelik ihracatın

arttığını kaydetti. Bakan Gül, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin oluşturduğu dinamiğin, Türkiye’nin, 1997’de Uzakdoğu’da,1998’de Rusya’daki krizlerle 1999 depremleri ve 2000-2001 ekonomik krizlerinden az hasarlı çıkmasını sağladığını kaydetti.

AB Komisyonu’nun, 2003 katılım ortaklığı belgesiyle birlikte,Türkiye’ye 2006’da hibe olarak 500 milyon Euro verilmesini önerdiğini belirten Bakan Abdullah Gül, AB Komisyonu’nun Katılım Öncesi Aracı Tüzük Taslağı’nda,Türkiye’ye verilecek fonların kademeli olarak, AB’ye yeni üye olan ülkelere, zamanında sağlanan ’’kişi başına yardıma’’ eşitlenmesini öngördüğünü hatırlattı.

Abdullah Gül, Türkiye’nin AB müktesebatına uyum çalışmalarının AB fonlarından desteklenmesi amacıyla sağlanan katılım öncesi mali yardımın, 2007-2013 yıllarında nasıl olacağı konusundaki çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.