‘Türkiye laiklik açısından bir adım ileride’

Amerika’nın Tufts Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu ’Ortadoğu Barışı için Yeni İnisiyatif’ grubu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’i ziyaret etti.

Amerika’nın Tufts Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu ’Ortadoğu Barışı için Yeni İnisiyatif’ grubunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir makamında kabul etti. Amaçlarının Amerika’da Ortadoğu barışı için diyalogları yapıcı temelde arttırmanın yollarını zorlamak olduğunu ifade eden grup sözcüsü, daha önce bu çalışma kapsamında İran, İsrail, Batı Şeria ve Mısır’ı ziyaret ettiklerini belirtti.

11 kişilik öğrenci heyetinde Avusturya, İran, Türkiye ve İsrailli öğrenciler de bulunuyor. Baydemir, öğrencilerin Türkiye-AB, Laiklik ve İslam ve Kürt sorunu içerikli konuları kapsayan sorularını cevapladı. Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel değerleri üzerine de geniş açıklamalarda bulunan Baydemir, bütün olumsuzluklara rağmen Diyarbakır’ın Türkiye’deki önemli üç şehirden biri olduğunu söyledi.

Sosyal, siyasal ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi durumunda Diyarbakır’ın Ortadoğu’nun ticaret, kültür ve turizm merkezi olmaya aday bir kent olduğunu vurgulayan Baydemir, çok güçlü bir halk ve sivil toplum örgütlerinin destekleri ile yönetimi devraldıklarını ifade etti. Önlerine çıkarılan bütün engellere rağmen önemli çalışmalara imza attıklarını ve bu yıl içerisinde de kentin ihtiyaç duyduğu önemli çalışmaları hayata geçireceklerini anlatan Baydemir, laiklik açısından Türkiye’nin Ortadoğu’nun diğer ülkelerine göre bir adım ileride olduğuna dikkat çekti.

70 yıldır kendi içerisinde yaşayan Kürt halkına bakış açısı nedeniyle problemlerinin derinleştiğini ileri süren Baydemir, ”Türkiye, Kürt sorununa demokratik ve barışçıl yaklaşması durumunda Ortadoğu’nun en güçlü ülkesi olacaktır. AB felsefesi özünde bir bölünmeyi değil farklı etnik ve inanç kimliklerinin bir çatı altında yaşamasının zeminini oluşturuyor. Demokratik bir yönetim anlayışı, içinde farklı etnik ve inançların bölünme ve irtica tehlikesini ortadan kaldıracaktır. Uygulamada yetersiz olsa da hukuk düzleminde atılan demokratik adımların temel dinamiklerinden biri AB sürecidir. Gerek Kürt sorunu açısından gerekse de Türkiye’nin doğu ve batı yakasındaki gelişmişlik farkının ortaya konması açısından bu süreç çok önemlidir. Tanzimat’tan günümüze demokratik gelişmelerde dış dinamikler etkilidir. Bu süreç, günümüzde de AB süreci ile devam ediyor. Demokratik bir kültürü özümsemek için hatırı sayılır bir zamana ihtiyaç duyuluyor. AB birlik çatısının oluşumunda 30 yıl ve 100 yıl savaşları önemli bir rol oynadı.” diye konuştu.

Türkiye’deki demokratik mücadele tarihine de değinen Baydemir, görüşme sonrası öğrencilere Diyarbakır’ı tarihi ve kültürel değerleriyle tanıtan ’Taşlar ve Düşler’ adlı İngilizce kitap ve CD armağan etti.