RTÜK; medya veri tabanı oluşturacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile birlikte görsel ve işitsel medyanın yaptığı yayınların içeriği, niteliği ve sıklığı ile ilgili bilgileri derleyerek bölgelere göre karşılaştırmalı medya veri tabanı oluşturacak.

RTÜK; Türkiye’de görsel ve işitsel medya veri tabanı oluşturulması amacıyla TÜİK ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde Türkiye’de ilk defa yayın içerikleri analizleri, izleyici alışkanlıkları, beklentileri ve özellikleri, izleyici ölçümlerine yönelik kamuoyu anketleri ve medya kuruluşlarının istihdam ve mali durumuna ilişkin kapsamlı araştırmalar yapılacak. 20 Ocak 2006’da yürürlüğe giren protokol ile Türkiye’deki görsel ve işitsel medyanın bilgilendirme, eğitim ve eğlendirme amacıyla yaptığı yayınların içeriği, niteliği, süresi ve sıklığı ile ilgili bilgiler; ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde derlenerek, karşılaştırma sağlayacak dinamik görsel ve işitsel medya veri tabanının oluşturulması ve veri tabanından düzenli medya istatistikleri üretilmesi sağlanacak.

Protokole göre, Türkiye’de faaliyette bulunan görsel ve işitsel medya kuruluşlarıyla ilgili istihdam, mali durum, yayın akışı ve içerik bilgileri, merkezi bir veri tabanı aracılığıyla

derlenecek ve söz konusu alanlarda düzenli istatistikler üretilerek yayımlanacak.

RTÜK, protokol kapsamındaki verinin derleneceği ve saklanacağı teknik alt yapıyı kuracak. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyette bulunan radyo ve televizyon kuruluşlarının, bu protokol kapsamında derlenecek verilerinin düzenli olarak bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamakla yükümlü kılınan RTÜK, TÜİK’e görsel ve işitsel medya veri tabanına doğrudan erişim hakkı verecek. RTÜK ayrıca medya ile ilgili yayınların yayımlanmasında TÜİK’le işbirliği yapacak. Türkiye İstatistik Kurumu ise görsel ve işitsel medya ile ilgili derlenen verilerin uluslararası standartlara uygunluğunu takip etmek ve değişiklikleri izleyerek çalışmalara yansıtmakla görevli olacak. İhtiyaç halinde RTÜK personeline gerekli teknik ve eğitim desteği de verecek olan TÜİK, derlenen istatistik verilerin analizini yaparak yayımlayacak. TÜİK ayrıca, yaş ve gelir durumu, yerleşim yeri gibi izleyici-dinleyici özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak RTÜK tarafından yapılacak veya yaptırılacak araştırmalara da teknik destek sağlayacak.