Sağlığa ayrılan kaynağın yüzde 35’i ilaca gidiyor

Türkiye’de sağlık hizmetleri için ayrılan kaynağın yaklaşık yüzde 35’i ilaç harcamalarına gidiyor.

İngiltere’de ilaç giderleri toplam sağlık harcamaları içinde yüzde 12,1, Almanya’da yüzde 14,3, ABD’de ise yüzde 12,4 civarında. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tokat, Türkiye’de sağlığa ayrılan kaynağın gelişmiş ülkelere göre daha az olduğunu; ancak bunun da verimli biçimde değerlendirilemediğini söyledi. Geçen yıl toplam 16 milyar dolarlık sağlık harcaması gerçekleştirildiğini ifade eden Tokat, “Tek başına ilaç giderleri toplam sağlık harcamalarının yüzde 35’ini geçiyor.” dedi. Tokat, çarpıklığın SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda daha bariz ortaya çıktığını vurguladı.