Sağlık Bakanlığı bürokrasiyi azaltıyor

Sağlık Bakanlığı, bürükrorasiyi azaltmakta kararlı.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, hastaneler ile ağız diş sağlığı merkezlerinde bürokrasinin azaltılması ve idari basitleştirme çalışmaları çerçevesinde, hizmet envanterinin hazırlanması ve hizmet standartlarının belirlenmesi amacıyla bir genelge daha yayımladı.

Bakanlık, sağlık il müdürlüklerinin, genelgenin takipçisi olmasını istedi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm kamu sağlık kuruluşunda çalışanların genelgeye riayet etmesi istenildi.

Açıklamada, “Genelge gereği yapılması istenen çalışmalar için öngörülen bir aylık süre, genelgenin internet sitesinde yayınlandığı 20 Nisan’dan itibaren başlamıştır. Genelgede belirtilen çalışmaların titizlikle yerine getirilmesi ve en geç 15 Mayıs tarihi mesai bitimine kadar sonuçlandırılması gerekiyor. İlgili yönetmelik ve genelgelerin uygulanmasından kamu kurum ve kuruluşlarımızın en üst amirleri birinci derecede sorumlu olacaklardır.” denildi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgede, bürokrasinin azaltılması ve idari işleyişin basitleştirilmesinin; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen, şeffaf bir kamu yönetimi oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor. Genelgede, şu ifadelere yer veriliyor:

“Genelge ekinde, eğitim ve araştırma hastaneleri, il devlet hastaneleri, ilçe hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezleri için örnek teşkil edebilecek tablolar oluşturuldu. Bütün kurumlarımız; hizmet sunma kapasitelerini belirleyen insan kaynakları, fiziki altyapı ve tıbbi cihaz imkânlarını gözönüne alarak bu tabloda olabilecek hizmetleri ve bu hizmetlerin en geç sunum sürelerini kendileri belirleyeceklerdir. Bu tablolarda; vatandaşa yoğunluklu olarak sunulan (işlem sayısı fazla olan) hizmetler öncelikli olarak yer alacak, yılda birkaç kez gibi çok az sayıda tekrarlanan hizmetlere yer verilmeyebilecektir.”