Sağlık çalışanları da meme muayenesine gitmiyor

Ankara Numune Hastanesi bayan çalışanları arasında yapılan bir araştırmada; ankete katılanlardan yüzde 61.5'inin daha önce hiç meme muayenesine gitmediği; yüzde 62.5'inin ise konuyla ilgili bir tetkik yaptırmadığı belirlendi.

Araştırma, Hastane ve Yaşam Dergisi’nin son sayısında yayınlandı. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 63.5’ini hemşire, yüzde 10.8’ini ebe, yüzde 7.3’ünü teknisyen, yüzde 10.8’ini doktor, yüzde 2.1’ini eczacı, yüzde 2.1’ini diyetisyen ve yüzde 2.1’ini diş hekimi oluşturdu. Araştırmaya katılan 288 kadından 103’ünün yakınlarına kanser teşhisi konduğu, teşhis konulanlarda karşılaşılan kanser türünün yüzde 79.9 ile meme ve yumurtalık kanseri dışında kanser türü olduğu, yüzde 22.3’ünün ise meme kanseri olduğu belirlendi.

Araştırmaya katılanların yüzde 61.5’i daha önce hiç meme muayenesine gitmediklerini, yüzde 62.5’i daha önce hiç meme ile ilgili tetkik yaptırmadıklarını belirtti. Meme tetkiki yaptıranların yüzde 27.8’inin tüm tetkikleri, yüzde 23.1’i ultrason-momografiyi, yüzde 21.3’ü ise mammografi yolunu kullandıklarını kaydetti. Katılanlardan yüzde 91.01’i kende kendine meme muayenesi hakkında bilgi sahibi olduklarını, yüzde 81.9’u kendi kendine meme muayenesi yaptıklarını ifade etti. Araştırmada evli olanların; eş ve çocuklarını önemsedikleri ya da çekingenliğin azalmasından ötürü daha çok meme muayenesi yaptırdıkları ortaya çıktı. Buna göre kendi kendine meme muayenesi yapanların yüzde 82.2’sini evli bayanlar yüzde 17.8’ini ise bekar bayanlar oluşturdu.

Yapılan istatistiksel analizde, meme muayenesine gitme durumu bakımından, yaş grupları arasında anlamlı bir farklılıkta bulundu. Buna göre, yüzde 15.3’ü 30-34 yaş grubunda; yüzde 30.6’sı 35-39; yüzde 32.4’ü 40-44; yüzde 13.5’i 45-49; yüzde 5.4’ü 50-54; yüzde 2.7’si 55 yaş grubunda bulunuyor.