‘Sağlık kamu hizmetinden çıkarılmak isteniyor’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal, hükümetin sağlık problemlerini devamlı tartışma konusu haline getirdiğini söyledi.

İzmir’de temaslarda bulunan Baykal, İzmir Tabip Odası’nda İzmir Sağlık Meslek Platformu (Tabip Odası, Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası, Veteriner Hekimleri Odası, Hemşireler Odası ve Sağlık Çalışanları Sendikası) temsilcileriyle bir araya geldi. Hükümetin sağlık hizmetlerine geçmişten daha olumsuz bir yönde şekil vermeye çalıştığını öne süren Baykal, “Sağlık sektöründe özel kuruluşlar açılabilir ancak sağlık, kamu hizmeti olarak verilmelidir.” dedi.

Türkiye’nin sağlık meselesinin yabancı sermaye, yabancı doktor ve hemşireye bırakılamayacağını dile getiren CHP Genel Başkanı, “SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devriyle sağlık hizmeti satın alınmak isteniyor. Bu uygulama sağlık harcamalarını azaltmamış, tam tersi arttırmıştır. Bir israf kendisini göstermiştir.” diye konuştu.

Yurtdışından doktor getirilmesine de değinen Deniz Baykal, dünyanın en başarılı doktorları arasında Türk doktorların bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye bizim, doktorlar da hemşireler de sağlık teknisyenleri de bizim. Biz bu konuyu kendi aramızda çözeriz. Böyle bir tablo içinde Sağlık Bakanlığı, kalp damar cerrahını tayin etmiyor. ‘Git kendine Yeşil Kart al’ diyor. Sağlık Bakanı bir yandan doktorları suçluyor, diğer yandan yüzlerce doktor tayin bekliyor ama Dubai’den, Abu Dabi’den doktor getirmek istiyor.” dedi.

Tabip Odası Başkanı Zeki Gül ise hükümeti, hekimleri özel sektöre ucuz emek olması için çalışmakla eleştirdi. Gül, aile hekimliği için İzmir’in pilot bölge seçildiğini hatırlatarak, bu uygulamayla sağlık ocakların kapatılmak istendiğini ifade etti.