Sağlık-Sen: Ebelik Yasası çıkarılmalı

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan yaklaşık 44 bin ebenin görev tanımlarının, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği bir yasaya sahip olmadıkları için mağduriyet yaşadıklarını bildirdi.

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı’nda çalışan yaklaşık 44 bin ebenin görev tanımlarının, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği bir yasaya sahip olmadıkları için mağduriyet yaşadıklarını bildirdi.

Sağlık-Sen, Ebeler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, anne ve bebek ölüm oranları, 5 yaş altı ölüm oranı, kızamık sıklığı gibi, kalkınmışlık göstergelerinde Türkiye’nin elde ettiği başarıda ebelerin büyük payı olduğunu, ancak bu alanda elde edilen başarıda hizmetin asıl sahipleri olan ebelerin sorunlarına gereken duyarlılığın gösterilmediği ifade etti. Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ebelerin en önemli sorunları, görev tanımlamalarının olmaması, sorumluluk ve yetkilerinin kısıtlı olması, idari birimlerin hiçbir alanında görev alamamalarıdır. Ebeler halen yürürlükte olan 1928 tarih 1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair kanunla ve bazı yönetmeliklerle yönetilmektedir. Mevcut kanun, günümüz Türkiye şartlarına uymadığı gibi çıkarılan yönetmeliklerle ebeler hemşirenin yardımcı pozisyonuna sokulmaktadır.” denildi.

Mevcut sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılmaması nedeniyle, ebelerin önemli bir çoğunluğunun, hemşirelik başta olmak üzere öğretmenlik, mühendislik, hukuk gibi yeni meslek alanlarına geçmeye çalıştıkları belirtilen Sağlık-Sen’in açıklamasında, şöyle denildi:
“Hâlihazırda okul bitirmiş ve bir fırsatta meslek değiştirme hazırlığı içinde olan ancak, yeterlilik sınavı, kadrosuzluk vs nedenlerle bu süreci ötelenen birçok kişinin olduğu bilinmektedir. 2007 yılında çıkarılan Hemşirelik Yasası sonrasında yaklaşık 10 bin ebenin “hemşirelik yetki belgesi” almak üzere Sağlık Bakanlığı’na başvurması da buradaki sıkıntının büyüklüğüne ışık tutmaktadır. Bu noktada var olan sorunlara, kalıcı çözüm üretebilmek için; ebelik mesleğinin görev tanımlarının yapılması, yetkilerinin yasaya dayandırılması, sosyal ve ekonomik statülerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.”