‘Sağlık sorunlarını çözmeye kararlıyız’

Van Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, sağlık kuruluşlarında bazı sorunların olduğunu belirterek, bu sorunları çözeceklerini ancak engel olmak isteyenlere karşı da gerektiğinde cezayı müeyyideleri uygulayacakları söyledi.

Hastane başhekimleri, hastane müdürleri ve başhemşirelerle Vali Mithat Bey Mahallesi’nde bulunan Eğitim Sağlık Ocağı’nda bir toplantı yapan Vali Tanılır, geçen ay yaptığı denetimlerden sonra kendisinin sağlık kuruluşlarına karşı bir önyargısının varmış gibi yansıtılmasını doğru olmadığını bildirdi.

Van Valiliği’nin sağlık kuruluşları ile ilgili uyması gereken kurallar koymadığını hatırlatan Tanılır, konulan kurallara herkesin uyması gerektiği üzerinde durdu. Tanılır, “Sağlık Bakanlığı’nın koyduğu bazı kurallar var. Bunlar zaten mevzuatımızdaki kurallardır. Yani sağlıkla ilgili yasalarda yönetmeliklerde yer alan kurallardır. Eğer bunlar bugüne kadar gözardı edilmişse uygulanmayacağı anlamına gelmez. Zaten eğer kurallar tam olarak uygulansaydı bugün yaşadığımız ciddi sorunları da bu denli dramatik düzeyde yaşamayacaktık” dedi.

Birçok sahada olduğu gibi sağlık sektöründe de birikmiş sorunların olduğuna değinen Tanılır, “Tabii ki vatandaşımız bu sorunları yakından hissediyor. Biz de vatandaşın bir parçasıyız, sonuçta bizler de görüyoruz, hissediyoruz. Bizim, vatandaştan farklı bir konumumuz var, o da sorunları çözmek zorundayız” diye konuştu.

İdarecilik makamının şikayet etme makamı olmadığını hatırlatan Tanılır, makamların sorunları çözme yeri olduğunu söyledi. Bu kaidenin tüm idareciler için geçerli olduğunu dilme getiren Tanılır, amaç sağlık sektörünün bazı sorunları olduğu ve bu sorunları nasıl çözüleceği ve bu konu üzerinde kafa yormak gerektiğini kaydetti.

“KEYFİLİĞİN HAKİM OLDUĞU YERDE GÜÇLÜ HÜKMÜNÜ İCRA EDER, ZAYIF OLAN DA EZİLİR”

Amaçlarının sorunları çözmek olduğunu ve bunları çözerken de temel enstrümanın ceza olmadığını vurgulayan Tanılır, “Burada müzakere ederek el birliği ile nasıl çözeceğiz onun arayışı içindeyiz. Ama hep birlikte üzerinde mutabık kaldığımız bir sistemi birileri bozmak istiyorsa kendi kişisel çıkarları için veyahut süregelen alışkanlıkları için bozmak istiyorsa ve bu tutumunda da ısrar ediyorsa elbette o zaman disiplinin sağlanması için birtakım elimizdeki ceza gibi enstrümanları da kullanmak gerekir. Bu idarenin, idare olduğunu göstermesinin de temel şartıdır. Aksi takdirde işler yürümez. Disiplinin olmadığı yerde keyfilik hakim olur. Keyfiliğin hakim olduğu yerde de maalesef güçlü olan hükmünü icra eder, zayıf olan da ezilir. Bu devlet olmanın mantığıyla da bağdaşmaz” şeklinde konuştu.

Sağlık teşkilatındaki personel yapılanmasına da değinen Vali Tanılır, hastane başhekim yardımcılarının pratisyen hekim olacağını, yasal olmayan başhemşire yardımcılıklarının da artık olmayacağını vurguladı. Toplantıda alınan kararların takibinin önemli olduğunun da altını çizen Tanılır, şöyle konuştu: “Bunu takip etmediğimiz zaman hiçbir anlam ifade etmez. Ama görüyorsunuz bizim hastaneye gitmemiz ve akabinde gelişen olaylar geçici bir denetim olmadığını gösteriyor. Ben, meslek hayatım boyunca hiçbir zaman çözebileceğime inanmadığım bir işe girmedim. Ama bu sektörde ciddi sorunlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir yıldır sözlü nasihatlerle çeşitli yazılarla düzeltmeye çalıştık düzelmedi. Bunun çözülmesi gerektiğine inandığım bir zamanda bu işe el attım. Ve akabinde yapılan çalışmalarda da bu işi sürekli takip edeceğimizi siz de gördünüz. Bu artık sadece bizim değil hepimizin meselesidir. Hep birlikte çözüm üreteceğiz ve hep birlikte takip edeceğiz. Bunun için biz valilik bünyesinde denetim ve görevlendirme kurulu oluşturacağız. Tabii ki bu kurulun içinde her sektörden insan olacak. Bunda da bir yanlışlık yok.”

“HEKİM SAYISI KADAR POLİKLİNİK AÇILMALI”

Sağlık Bakanlığı’nın da üzerinde durduğu önemli bir konunun hekim sayısı kadar poliklinik açılması olduğunu aktaran Tanılır, hastanelerin fiziki yapısı eksikse gerektiğinde hastane bahçelerinde prefabrik yapılara gidebileceklerini vurguladı. Vali Tanılır, konuşmasının ardından sağlık personelinden gelen talep ve önerileri aldı. Tanılır, daha sonra Eğitim Sağlık Ocağı’nı gezerek Sağlık İl Müdürü Muhammet Güzel Kurtoğlu’ndan verilecek hizmetlerle ilgili bilgi aldıktan sonra toplantıdan ayrıldı. Toplantıya ayrıca Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Van Bölge Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Özkan Ünal da katıldı.

Vali Tanılır, geçen aylarda Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere ani denetimler yaparak mesai saatlerinde ve polikliniklerde birçok doktorun olmadığını görmüştü. Hastanelerde gerektiğinden fazla idareci olduğunu dile getiren Tanılır, başhemşire yardımcılığı diye bir makamın olmadığını belirterek bu tür bir görevlendirmeyi kaldırmıştı. Tanılır, bunun yanısıra hastanelerde gerektiğinde fazla hastane müdür yardımcısı olduğu ve bu sayının azaltılması talimatının yanısıra başhekim yardımcılarının pratisyen hekimlerden oluşmasını istemişti.