Sağlıkta kötü senaryolar

Sağlıkta "kötü senaryolar" oynanmaya başladı. Ameliyatlar ertelenecek!

Maliye Bakanlığı’nın ayakta tedavide paket fiyat uygulanmasını öngördüğü tebliğ üzerine hastaneler, sağlık sisteminde ortaya çıkabilecek kötü senaryoları hazırladı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın onayıyla yürürlüğe giren tebliğden vazgeçilmezse, yatak sayısında sıkıntı yaşanacak, buna bağlı olarak ameliyatlar için ertelemeler gündeme gelebilecek.

Maliye Bakanlığı’nın 1 Temmuz’da yürürlüğe koyduğu tebliğ, Türkiye genelindeki hastanelerde, başhekimler ve sağlık personelince tepkiyle karşılandı. Tebliğ uygulandığında neler olabileceği konusunda örnek hasta vakalarıyla senaryolar hazırlayan sağlık personeli, bu uygulamadan vazgeçilmesi için şikayetlerini Sağlık Bakanlığı’na iletmeye başladı. Olası kötü senaryolardan bazıları da şöyle sıralandı:

* Her hastane, maliyet hesabıyla zarar etmekten kurtulmak için tıbbi tetkik sayısı fazla olan hastalarına en az bir günlük yatış verecek. Böylece hastalar yatılı statüye geçirilmiş olacağından, görüntüleme ve labarotuvar tetkikleri paket fiyat dışında fatura edilebilecek. Bunun sonucunda hastanelerde yatak sayısında sıkıntı yaşanacak.

* Ameliyata alınması ve yatarak tedavi edilmesi gerekecek hastaların randevuları ertelenecek.

* Bütün hastalarını MR veya tomografiyle değerlendirmesi gereken beyin cerrahi klinikleri, her 100 hastadan sadece bir hastaya görüntüleme yapıldığında maliyeti kurtaracağından, hastalarına doğru teşhis koymak konusunda “zarar mı, insan hayatı mı” ikilemine düşecek.

* Gastroentroloji kliniğinde mideyi görüntülemek amacıyla yapılan endoskopi tetkiğinin her 5 hastadan sadece 1’ine yapıldığında maliyeti kurtarması, bu alandaki hekimleri de ikilemde bırakacak.

* Acil servislerdeki sağlık hizmetleri paket fiyat dışında bırakıldığından, buralarda yığılma yaşanacak. Bu kliniklerde hizmet başı ödeme süreceğinden, ayakta tedavi olabilecek pek çok hasta “acil” statüsünde muayene talep edecek.