Sağlıkta şişen faturaların faturası devlete çıkıyor!

Sağlık sektöründe çok sayıda suistimal olayı yaşandığı ortaya çıktı.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlerinin incelemeleri, sağlık sektöründe çok sayıda suistimal olayı yaşandığını ve bu şekilde devletten yüksek tutarlarda fazladan para alındığını ya da istendiğini ortaya koydu.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman’dan edinleni bilgiye göre, Muhasebat Kontrolörlerinin 2006 yılındaki inceleme ve soruşturma faaliyetleri sonucunda, sağlık alanında çok sayıda hukuka aykırı işlem ve kamu zararı tespit edildi.

Söz konusu inceleme ve soruşturmaların ardından sağlık sektöründe devleti zarara uğratan işlemler bir rapor haline getirildi. Bu raporda 171 değişik suistimal olayına yer verildi.

Sağlık Bakanlığının da bilgilendirildiği hukuka aykırı işlemler arasında ilk sırayı, ”verilmeyen sağlık hizmetlerinin faturalandırılarak devletin zarara uğratılması” aldı.

Aynı şekilde ”sağlık giderlerinin mevcut tutarlardan fazla yazılması, paket fiyat içinde yer alan bazı sağlık hizmetleri için ayrıca sarf malzemesi faturası düzenlenmesi ve ilaç faturalarının şişirilmesi” de sıkça başvurulan usulsüz işlemler olarak belirlendi.

-ŞİŞEN FATURALARIN FATURASI DEVLETE ÇIKIYOR-

Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman, kontrolörlerin sağlık sektörü ile devlet bütçesinden harcama yapılan diğer alanlardaki işlemlerle ilgili denetimlerinin artarak devam edeceğini bildirdi.

Muhasebat Kontrolörlerinin 2006 yılında sadece sağlık sektöründeki inceleme ve soruşturmaları sonucunda ortaya çıkan suistimal olaylarının bir bölümü şöyle:

-Sadece 1 hastanın 213,16 YTL tutarındaki tedavi gideri 1.966,47 YTL fazlası ile devlete 2 bin 179,63 YTL olarak fatura edildi.

-Hasta yatış gününden fazla yatak ücreti fatura ediliyor.

-Sevk kağıdında memurun kadro derecesi yazılı olmadığı halde, hasta ortopedi kliniğinde 5 gün 1. sınıf banyolu tek yataklı odada yatırıldı gösterilerek, birinci sınıf oda farkı alındı.

-Bazı faturalarda paket fiyat uygulamasına dahil işlemler de ayrıca faturalandırılıyor.

-Tanıya dayalı paket fiyat uygulaması yapılan hemodiyaliz hastalarında, mutat laboratuvar işlemleri ile yatak ücretleri faturalandırılarak, yersiz tahakkuk yapılıyor.

-Refakatçi ücretleri, Bütçe Uygulama Talimatıyla belirlenen fiyatları aşacak şekilde fatura ediliyor.

-İnravenöz ilaç infüzyonu hizmeti, nebülazatör ve ilaç uygulamaları, sınırları aşacak şekilde günde 1 adetten çok ve yatış gününden fazla faturalandırılıyor.

-Büyük yara pansumanı hizmeti, A grubu ameliyat ve benzeri yaralar dışındaki işlemlere fatura ediliyor.

-Yara pansumanı ve diğer ameliyat ve yaralardaki pansuman hizmeti, hastanın yattığı gün sayısını aşacak şekilde faturaya yazılıyor.

-Ameliyat ve benzeri yaralar bulunmamasına rağmen, pansuman işleminde küçük yara pansumanı, büyük yara pansumanı olarak gösteriliyor.

-İLACA SAĞLIK KURUMU ZAMMI-

-İlaçlarda, ithalatçı ve eczacı indirimleri uygulanmadığı gibi mevcut fiyat üzerinde bir fiyatla fatura ediliyor.

-Yatarak tedavilerde kullanılan ve hastane eczanelerinden temin edilen ilaçlar da indirim uygulanmadan fatura ediliyor.

-Faturalarda yer alan ilaç fiyatları, reçete tarihinde geçerli olan fiyatlardan fazla oluyor.

-Yoğun bakım hizmetinin fatura edildiği durumlarda, fatura edilmemesi gereken bazı hizmetler de yoğun bakım hizmeti ile birlikte ayrıca fatura ediliyor.

-Faturalarda fatura edilmemesi gereken tetkikler de yer alıyor.

-Yeni doğan bebeklerin vücut temizliği, doğum faturasında bulunmasına rağmen, göbek bakımı için ayrıca küçük pansuman adı altında fatura düzenleniyor.

-Psikiyatrik değerlendirmeler de normal poliklinik ücreti ile birlikte faturalandırılıyor.

-Yoğun bakımda yatan hastalara, fazladan moniterizasyon, oksijen inhalasyon ve nebulazatör ile ilaç işlemleri fatura ediliyor.

-Yatan hasta faturalarında işlemler fazla fiyatlandırılıyor.

-Diyaliz tedavisi gören hastalara, hemodiyaliz tedavisinden ayrı olarak kullanılan malzeme ve ilaçlar tahakkuk ettirilerek, devletten fazla tahsilat yapılıyor.

-Yoğun bakımda ücretlendirildiği halde, moniterizasyon ve oksijen tedavisi ücreti ayrıca tahakkuk ettiriliyor.

-Yoğun bakım ücretleri, fazla tahakkuk ettiriliyor.

-Yatılan gün sayısı ve saatini aşan faturalar düzenleniyor.

-Yatılan gün sayısından fazla damar yolu açılması işlemi gösteriliyor.

-Yatan hastaların bazı tedavi hizmetleri, yatılan gün sayısını aşan şekilde faturalarda yer alıyor.

-Fototerapi tetkiklerinde 4 saatlik seans ücreti, saat başına alındı gösterilerek, 3 misli fazla ücret tahakkuk ettiriliyor.

-Radyasyon onkolojisi işlemleri fazla ve yersiz fatura ediliyor.

-YENİ DOĞAN BEBEĞE 21 TARAMA TESTİ-

-Aynı gün doğum için yatan ve çıkan hastanın bebek doğduktan sonra 2’den fazla yapılmayan otoakustik emisyon tetkiki (işitme-tarama testi) 21 kez yapıldı gösterilerek, bu şekilde fiyatlandırıldı.

-Ayakta tedavi gören hastalarda HDL Kolesterol ve Trigliserid laboratuvar işlemleri, birden fazla faturalandırılarak fazla ücret alınıyor.

-Faturalarda, aynı hasta için aynı anda birden fazla idrar tetkiki uygulaması bulunuyor.

-Sağlık kurumları tarafından temini zorunlu tıbbi sarf malzemelerinin kurumlara faturalandırılmasında emekli Sandığı ile Protokollü malzeme fiyatları esas alınmıyor.

-Paket fiyat dışında ayrıca paket fiyata dahil olan muayene ücreti fatura ediliyor.

-Ortopedi ameliyatlarında paket fiyata dahil olan sarf malzemeleri ayrıca fatura ediliyor.

-Kalp-damar hastalarına uygulanan selektif koroner anjiyografi ventrikülografi ve aortografi hizmeti, by-pass kontrollü hizmet bedeli üzerinden fatura ediliyor.

-Selektif koroner anjiyografi işlemi yapılmadığı halde yapılmış gibi gösteriliyor.

-Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi üzerinden yüzde 15’lik indirimin uygulanmıyor.

-Aynı hastaya aynı gün içinde hem gündüz hem de normal yatak ücreti tahakkuk ettiriliyor.

-Bazı hastaların yatışından önce veya taburcu olduktan sonra da bazı tetkik ve tedavi işlemleri faturalarda yer aldı.

-Hastaya adet olarak verilen ilaçlar, faturalara kutu olarak yansıtılıyor.

-İCAP NÖBETİ-

-Resmi Sağlık Kurumları fiyat tarifesinde, ”İcap nöbetinde muayene” adı altında bir muayene işlemi olmamasına karşın bir Devlet Hastanesi, düzenlediği faturalarda bu isim altında her işlem için 14,5 YTL tahakkuk ettirdi ve devlete 25,2 bin YTL fatura çıkardı.

-Kurum personeli olan her hastanın kurum hekimi olarak görevlendirilen doktordan sevk işlemi yaptırılarak ve kurum hekimi için ayrıca poliklinik muayene ücreti tahakkuk ettirilmek suretiyle fazla ve yersiz tahsilat yapılıyor.