Sağlıkta tasarruf olmaz

IMF direktifleriyle sağlıkta başlayan tasarruf, sosyal güvenlik sisteminde sıkıntıları artırıyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO), sağlıkta tasarruf sağlamaya yönelik tebliğin iptali için Danıştay’a dava açtı. ATO’dan yapılan açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan ve sağlık hizmetlerinde hizmet başına ödemeden vaka başına ödemeye geçilen tebliğin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştaya dava açıldığı bildirildi. Açıklamaya göre, dava dilekçesinde, söz konusu karanın kuruluşlar arasında ayrıma sebep olduğu gibi vatandaşı ölüme terk etmekten başka bir işe yaramayacağı vurgulandı. Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ile sosyal güvenlik haklarının anayasal güvence altında olduğu hatırlatılan dilekçede, “Devlet vatandaşına ve sigortalılarına, memurlarına hastalanmaları halinde iyileştirinceye kadar bakmak zorunda olduğu taahhüt etmiştir’’ denildi.

Dilekçede, ilgili tebliğde özel ve kamu sağlık kurumu ve kuruluşlarında teşhise yönelik tedavi tarifesinin, branş bazında paket fiyatla ve çok düşük belirlenmesi, öncelikle hastaların tedavilerinin gerçekleşmemesine yol açacağı, hastaların teşhis ve tedavilerini uzatacağı, hatta ölümlere yol açacağı kaydedildi.

Dilekçede, “Öte yandan, zor durumda kalacak işletmelerde, hasta ve kurum karşı karşıya gelecek istenmeyen durumlar yaşanacaktır. İşletmeler zor durumda kalacak, istihdam düşecek, KDV ve diğer vergilerde kayıplar yaşanacaktır’’ görüşüne yer verildi.

Davayı beklemeyin

ATO Başkanı Sinan Aygün de konuyla ilgili olarak Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’a çağrıda bularak, “Tebliğin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtık. Ancak siz dava sonucunu beklemeden bu tebliği yürürlükten kaldırın. Vatandaş sefil olmadan, binlerce sağlık personeli işsiz kalmadan, yüzlerce sağlık merkezi iflas etmeden bu yanlıştan dönün’’ dedi.

IMF talimatları

IMF talimatlarına uymanın Türkiye’yi düzlüğe çıkarmadığını belirten Aygün, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “IMF talimat verdi diye sağlıktan tasarruf yapmak, Anayasayı yok saymak, vatandaşı da gözden çıkarmaktır.

Hükümetler, vatandaşa hizmet etmek için koltuklara oturduğunu unutmamalıdır. IMF’nin sosyal gözü kördür. Ayakta tedaviye getirilen bu kısıtlamalar hastaneye yatması gerekmeyen hastaların ahbap-çavuş ilişkisiyle hastaneye yatırılmasına sebep olacaktır. Bu da hastanelerin kilitlenmesine yol açacaktır.’’