Şahin: 14. maddenin kaldırılması için partilere taahhütte bulundum

AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve AK Parti Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Mehmet Ali Şahin, "14. madde ile ilgili ben diğer partilere de söyledim.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve AK Parti Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Mehmet Ali Şahin, “14. madde ile ilgili ben diğer partilere de söyledim. Bakın, bir öneri getirin. Geçici bir madde ekleme önerisi getirin. Deyin ki ‘Anayasanın 14. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır’ diye bir öneri getirin. Taahhütte bulundum, biz buna destek veririz dedim.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, SERVER Vakfı tarafından düzenlenen ‘Yeni Anayasa’ konulu konferans verdi. Anayasanın 14. maddesinin ‘temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması’ maddesini taşıdığını hatırlatan Şahin, “Bu maddenin bizim yapmayı planladığımız yeni anayasada yer almasını uygun görmedik. ‘Bu anayasadan çıkmalıdır’ dedik. Böyle bir sınırlama nedenini kabul etmiyoruz. Şimdi yine siyaseti takip edenler hemen hatırlayacaklar. Dokunulmazlık konusu hep Türkiye’nin gündemindedir. Siyasi partiler ‘milli irade tutsaktır’ cümlesini çok kullanırlar. İşte, seçilmiş milletvekilleri cezaevindedir. Bunlar seçilmiştir; halk seçmiştir ama bunlar hala tutukludur. Bu Türkiye’ye yakışmamaktadır. Niye tutukludur? Anayasanın 14. maddesine göre tutukludur. Anayasanın 83. maddesi bir istisna getiriyor ’14. madde kapsamına giren suçlarla ilgili milletvekili olan kişinin dokunulmazlığı yok, dokunulmazlıktan yararlanamaz.’ Ne onlar? Ülkenin bölünmez bütünlüğü aleyhine suç işleme, laikliğe aykırı suç işleme halinde dokunulmazlıktan yaralanamaz. Şimdi CHP 2 kişiyi gösterdi. Sayın Haberal ve Balbay’dı. Cezaevindeydiler, tutukluydular. MHP de sayın Engin Alan’ı cezaevindeydi aday göstermişti. BDP de 6 veya 7 tane cezaevinde tutuklu bulunan kişiyi milletvekili adayı göstermişti. Tamamının da amacının şu olduğunu düşünüyorum. Bunu defalarca söyledim, yüzlerine de söylediğim için burada da söylemekte bir beis görmüyorum. Tutukluluk hallerini milletvekili seçtirerek kaldırmak, tahliye etmelerini sağlamaktı. Nitekim zaman zaman hukuki çıkışları ile temayüz etmiş olan Yargıtay eski başsavcısı Kanadoğlu bu konu gündeme geldiğinde şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki özellikle CHP yöneticilerine atfen ‘yanlış yapıyorsunuz anayasa 14. maddesi var olduğu sürece siz bunları cezaevinden çıkaramazsınız.’ Kayıtlarda vardır. Ama bunlar çıkarabilecekleri umudu ile bu arkadaşları ilk sıradan milletvekili adayı gösterdiler ve tabi ki seçildiler.” ifadelerini kullandı.

PARTİLERE TAAHHÜTTE BULUNDUM

Mahkemeler, ellerindeki yasalarla ve anayasaya göre konulara yaklaştığını belirten Şahin, “Dokunulmazlık imkanından yararlanamıyorlar. Açılmış olan dava ve iddianamelerdeki suçlar sebebi ile. Yargıçlarda bakıyorlar ki bunlar dokunulmazlık kapsamına girmiyor. Yargılamaları devam etti. Tahliye taleplerini de hep reddettiler. Biz, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda temel hak ve hürriyetler bölümünü görüşürken hep birlikte dedik ki; ‘bu 14. maddeye artık yeni anayasada yanı böyle bir maddeyi bulundurmayalım anayasada.’ Kataloğa da almadık bunu. Yanı 66 maddelik katalogda da bu yoktu zaten. Ancak yeni bir anayasa yapmış olsaydık 14. madde olmayacağı için, diyelim ki yeni bir anayasa yaptık, meclisten geçirdik. 14. madde olmayınca bu milletvekili arkadaşlarla ilgili üzerlerine atıfta bulunulan suçlardan dolayı dokunulmazlık kapsamına otomatik olarak girecekler. Açılmış olan davalar duracak ve tahliye olmuş olacaklar idi. 14. madde ile ilgili ben diğer partilere de söyledim. Bakın, bir öneri getirin. Geçici bir madde ekleme önerisi getirin. Deyin ki ‘anayasanın 14. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır diye bir öneri getirin.’ Taahhütte bulundum, biz buna destek veririz dedim. Bu da 61. madde olur. Mademki anlaşmaya devam ediyoruz. Getirmediler; sadece istismarı yapılıyor. Diyorlar ki ‘milli irade tutsaktır, bunlar tahliye dilmelidir.’ Biz yol gösteriyoruz size, getirin. CHP’li arkadaşlara geçen gün bir programda yine seslendim. Getirin 14. maddesini, 61. madde olarak üstünde uzlaşmak amaçlı komisyona biz destek vereceğiz. Herhalde MHP de verir, CHP de verir, BDP de verir. Ne olur böylece 61 madde olarak meclisten geçirsek çıktığı zaman bu anayasa, demin tartıştığımız milletvekillerinin tutuklu olma hali kendiliğinden ortadan kalkabilirdi. Samimiyet görmüyorum. Sadece lafını ediyorlar.” şeklinde konuştu.