Sahte dişçi 37 yıl sonra anlaşıldı

MAKEDONYA'dan aldığı diploması Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan, yıllarca hasta bakan A.T.'nin "dişhekimi" olmadığı 37 yıl sonra, 79 yaşına gelince ortaya çıktı.

Şüphe üzerine Makedonya Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından incelenen diplomanın, Diş Teknisyenliği Okulu’na ait olduğu, Makedonya’da adı A.Ş. olan A.T.’nin, okulun öğrencisi olmadığı, kendisine böyle bir mezuniyet belgesi verilmediği saptandı.

Sağlık Bakanlığı’nın hala dişhekimi kabul ettiği A.T. hakkında İzmir Dişhekimleri Odası “diplomasız dişhekimliği yaptığı” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Oda Başkanı Turgan Ülker, “Bu olay Bakanlığın insan sağlığı açısından ciddi ihmalini de ortaya çıkardı, yargıya başvuracağız’ dedi.

Bugüne kadar binlerce hastayı tedavi eden A.T.’nin dişhekimliğinin ve diplomasının sorgulanmasına 2006 Eylül’ünde üyelik için İzmir Dişhekimleri Odası’na başvurması yol açtı. “Hikaye içinde hikaye’ denilecek gelişmeler iddiaya göre şöyle yaşandı:

Yıllarca İstanbul’da serbest çalıştıktan sonra İzmir’e yerleşen A.T., Eylül 2006’da İzmir Dişhekimleri Odası’na başvurdu. 1990- 2006 arasında İstanbul Dişhekimleri Odası Üyesi olduğunu belirtip üyelik nakli isteyen A.T.’ye oda personeli muayenehane açabileceği üyelik belgesi verdi. Üyelik kabulü ise yönetim kurulu toplantısında konuşuldu. Ancak A.T.’nin Makedonya’da aldığı diploması kuşku uyandırdı, annesi Makedonya doğumlu olan Oda Başkanı Turgan Ülker’in dikkatini çekti. Diplomada yazan derslerin fakültedekilere benzememesi üzerine incelenmesine karar verildi.

Makedonca yazılmış diploma yeminli tercümana tercüme ettirildi. Tercüman, diplomanın Üsküp Dişteknisyenliği Lisesi’ne ait olduğunu, 1952 yılında düzenlendiğini, ancak diploma basımına 1964 yılında izin verilmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti. Diplomayı inandırıcı bulmadığını kaydederek tercüme yapmayı reddetti. Oda yönetimi bu kez A.T.’den noter onaylı diploma örneği ile tercümesini istedi, bu talep karşısında A.T. üyelikten vazgeçti.

Bu gelişmeler üzerine İzmir Dişhekimleri Odası, A.T.’nin diploma onayı hakkında bilgi alabilmek için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu. Bu arada İzmir 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde diplomasız dişhekimliği yapmak suçundan K.Ç. ile birlikte yargılanan A.Ç’nin savunmasında işyerinin dişhekimi A.T’ye ait olduğunu, onun yanında çalıştığını iddia ettiği, şahit olarak dinlenen A.T.’nin de bu savunmayı doğruladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine İzmir Dişhekimleri Odası, A.T.’nin kuşkulu diplomasıyla ilgili incelemesini derinleştirdi.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜLER

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen yazıda diplomanın 1952’de Makedonya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden alınmış olduğu, A.H. adıyla 1970 yılında 3438 numara ile tescil edildiği bildirildi. Oda yönetimi, diplomanın incelenmesi için Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na başvurdu, eldeki bilgiler aktarılıp diplomanın gerçekliği ve dişhekimliğine ilişkin olup olmadığı soruldu. Bu arada İzmir Dişhekimleri Odası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde diplomayı bir kez daha tercüme ettirdi, Ege, İstanbul ve Hacattepe Üniversiteleri Dişhekimliği fakültelerine başvurarak A.T.’nin diplomasının onaylandığı 1970’li yıllarda okutulan dersleri sordu, A.T’nin okuduğu derslerin dişhekimliği eğitimine yeterli olup olmadığı araştırıldı. Üniversiteler A.T.’nin okuduğu derslerle dişhekimliği unvanı almasının mümkün olmadığını bildirdi.

Makedonya Konsolosluğu’ndan gelen yanıtta da “Makedonya Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, yapılan inceleme neticesinde, Dişçilik ve Diş teknisyenleri Okulu’nun 1951/1952 yılı eğitim- öğretim dönemine ilişkin mezuniyet sınavını geçenlerin kayıt kütüğünde A.T. adlı kişinin, adı geçen okulda öğrenci olmadığını, daha doğrusu okul A.T. adına mezuniyet sınavını geçtiğine dair 311 numaralı Şehadetname’yi vermediği tespit edildiğini bildirmektedir’ denildi.

Küçük bir kuşkuyla başlatılan araştırmaların sonucunda akıl almaz bir sahtekarlıkla karşı karşıya kaldıklarını belirten İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Turgan Ülker, şöyle konuştu:
“A.T. 1986- 1990 yılları arasında bizim odamıza da üyeymiş. Bu bizi daha da üzdü. Bu sahtekar kişinin artık iş yapamayacak hale geldiğinde ortaya çıktı. Biz diş teknisyenliği diploması ile dişhekimliği yapıyor olduğunu düşündük. Artık çalışamayacağı için çok üzerine gitmeyi düşünmüyorduk, ancak dişteknisyenliği okulunda bile okumadığı ortaya çıktığı gibi bir de sahte dişhekimlerini kolladı. Bu yüzden daha da üstüne gittik.

Ancak bu olayda Bakanlığın ciddi ihmali ortaya çıktı. İki kez durumu bildirdik, bize her defasında tescille ilgili bilgi verildi. Geçen ağustosta Konsolosluk yazısıyla birlikte Bakanlığa yazı yazıp, A.T.’nin diplomasının tescilinin iptalini istedik. Bugüne kadar yanıt almadık. A.T. hakkında diplomasız sahte dişhekimliği yaptığı için suç duryurusunda bulunduk, tescil iptaline gitmeyen Bakanlık aleyhinde de dava açacağız. Olayı insan sağlığı açısından ele aldığımızda Bakanlığın inanılmaz ihmali kabul edilir gibi değil.’

A.T. NE DİYOR

A.T., olayların eski olduğunu, ifade verdiğini söyledi. Makedonya’da fakülte okuyup diploma aldığını iddia eden ve şu anda evinde felçli eşine bakıp artık çalışmadığını belirten A.T. çifte soyadına da açıklık getirdi. Diplomasındaki Ş. soyadının babasına ait olduğunu, kendi soyadının T. olduğunu belirten A.T., “Türkiye’ye geldiğimizde yaşlı yalnız bir kadın vardı. Soyadı Hepşenol’du. Biz de o soyadı almıştık. Sonra malı mülkü bana kalmasın diye mahkemeye başvurmuş, mahkemeden benim haberim olmadı. Gitmeyince o soyadını kaybettim. Yine Tırkaç’ı kullanmaya başladım. Bu olayların üzerinden üç yıl geçti, bunaldım artık. İfademi verdim. Artık çalışmıyor, eşime bakıyorum. Artık bugün öleceğiz, yarın öleceğiz diye bekliyoruz’ dedi.