Sanayici 2006’dan umutlu

Enflasyonla mücadele, faizlerdeki düşüş, ekonomik ve siyasi istikrar ve yabancı sermaye girişinde geçen yılı başarılı bulan sanayiciler, 2006 yılının da olumlu geçeceği görüşünde.

Ankete katılan sanayiciler, bu yıl için de olumlu yönde beklentilerini dile getirdi. Anketi açıklayan Oda Başkanı Tanıl Küçük, olumlu beklentilere rağmen sonucu, “Bu durum sürdürülebilir değil.” sözleriyle değerlendirdi. Küçük, hükümetten ortaya çıkan olumlu tablo ve geleceğe yönelik iyimserliği çok iyi değerlendirmesini istedi. İstanbul Sanayi Odası üyelerinin 2005 yılı ikinci yarı gerçekleşme sonuçları ve 2006 ilk yarı beklentilerini kapsayan Ekonomik Durum Tespit Anketi çalışmasının sonuçları açıklandı. Ankete, 687 küçük, orta ve büyük ölçekli işletme katıldı. Ankette geçen yılın ikinci yarı ekonomik verilerine göre, tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sanayiinde bir önceki yıla göre yüzde 12-19 düşüş oldu. İşletmelerin finans sorunu devam ederken, bazı olumsuzluklara rağmen iç ve dış satışlar artış gösterdi. Oda Başkanı Küçük, son yıllarda makro ekonomik göstergelerde yaşanan iyileşmelerin reel sektöre aynı ölçüde yansımadığını söyledi. Küçük, ‘artan işsizlik ve istihdamda kayıt dışına kayış’ sorusu üzerine, işsizliğin hâlâ en ciddi sorun olduğunu kaydetti: “İstihdama çözüm bulamıyoruz. İstihdam üzerindeki vergi, prim ve benzeri yükler çok fazla. Sanayici kendi çözümünü üretmek zorunda. Finans sektörü, tam anlamı ile reel sektöre kaynak aktarmıyor.”

Odanın anketinde uygulanan ekonomi politikaları övüldü. Rapora göre, son dört yılda mali disiplin tavizsiz sürdürüldü. Enflasyonla mücadele ve mali disiplindeki başarı faizleri düşürdü ve önemli bir bütçe performansı gösterildi. Konsolide bütçe açığı ilk kez 2005’te yüzde 2’ye gerileyerek Maastricht Kriterleri altına indi. Kamu net borç stokunun Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranı Maastricht Kriteri olan yüzde 60’a yaklaştı. İç borç artış hızı yavaşladı. Ekonomi ve siyasette istikrar sağlandı. Doğrudan yabancı sermaye girişi 2005’te zirve yaptı. Ekonomideki iyileşmeye rağmen işletmelerin yaşadığı bazı soruların devam ettiğine vurgu yapılan raporda YTL’deki aşırı değerlenmenin yol açtığı olumsuz sonuçlara dikkat çekiliyor. Buna göre, aşırı değerli YTL’nin yanında, aşırı vergi, yüksek primler ve diğer girdi maliyetlerindeki artış sonucu 2004’te yüzde 9,8 büyüyen sanayi üretimi, 2005’te yüzde 5,5’a geriledi. Bu olumsuzluklar sonucu, tekstil üretiminde önceki yıla göre yüzde 11,9, giyimde yüzde 12,5, deri ve ayakkabı sanayiinde ise yüzde 19,8 gerileme oldu. Ayrıca, yeni siparişlerde de olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Buna karşın, ankete göre üretim açısından 2005’in ikinci yarısı ilk yarıya göre olumlu geçti. Tanıl Küçük, işletmelerin yılın ikinci yarısında genelde üretimin olumlu geçmesine karşın istihdamın en yoğun olduğu tekstildeki düşüşün dikkate alınmasını istedi. Küçük, “İstihdamda daralma olduğunu belirten işletmelerin oranı 2005 yılı ilk yarısında yüzde 25,7 iken, bu rakam ikinci yarıda yüzde 26’ya yükselmiştir. 2001 krizi sonası 4 yılda gayri safi milli hasıla reel olarak yüzde 32,5 büyürken, istihdamda olumlu bir gelişme sağlanamamıştır.” dedi.

Odanın anketine katılan işletmeler, 2006’nın 2005’e göre daha olumlu geçeceği görüşünde. İşletmelerin verdiği cevaplara göre 2006’nın ilk altı ayında iç satışlarda artış olacak ve yeni siparişlerde daralma yaşanmayacak. Ankette işletmeler bazı isteklerini de dile getirdi. Bunların başında, aşırı değerli YTL’den kaynaklanan rekabet gücü zararını azaltmak için girdi maliyetlerinin dünya ve rekabet edilen ülke rakamlarına çekilmesi (vergi, enerji maliyetleri, primler vb.) geliyor. Firmalar, ihracat artışı için işletmelerin verimliliğe önem vermesi gerektiğini vurguluyor. Başkan Tanıl Küçük, 2006’nın en önemli gündem maddesini, “Sanayimizin rekabet gücündeki tahribatın giderilmesi.” olarak açıkladı. Küçük, dün CNBC-E televizyonunda yaptığı açıklamada da yatırım indiriminin kaldırılmasının yanlışlığına işaret etti. Avrupa’da Kurumlar Vergisi’nin yüzde 19 olduğunu vurgulayan Küçük, buna rağmen yatırım indiriminin sürdüğünü kaydetti.

Hükümete derdimizi anlatabiliyoruz
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük, gazetecilerin İzmir’de sanayicilerin miting kararını destekleyip desteklemedikleri, İstanbul’da böyle bir eğilim bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu üzerine, TOBB’da düzenlenen toplantıda Başbakan Tayyip Erdoğan’a sorunların aktarıldığını kaydetti. Küçük, bu toplantıdan 1 hafta önce Başbakan ile yaptığı görüşmede de sorunları dile getirdiğini belirtti. Erdoğan’ın, büyük bir aksilik olmadığı takdirde 22 Mart’taki İSO Meclis toplantısına katılacağını vurgulayan Küçük, “Sorunları anlatmak için her zaman zemin var. O zemin olduğu müddetçe de sorunları bu şekilde anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.