Sarıgül’e ihrac yolu göründü

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yerel mahkemenin direnme kararını bozdu.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün partiden ihracına ilişkin CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararının iptali yönündeki yerel mahkemenin direnme kararını bozdu.

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP YDK Başkanlığının 24 Mart 2005 tarihli Sarıgül’ün ihracına ilişkin kararı iptal etmişti. CHP, bu kararı temyiz ederek, bozulmasını istemişti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin Siyasi Partiler Yasası’nın (SPY) 57. maddesinin tanıdığı yetkiyi aşarak karar verdiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Daire ayrıca, yerel mahkemenin esasa girerek karar veremeyeceğine işaret ederek, SPY’nin 57. maddesine göre verilen ihraç kararının şekil ve usul bakımından kanuna, parti tüzüğüne uygun olup olmadığının incelenebileceğini kaydetmişti.

Yerel mahkemenin, Sarıgül’ün CHP’den ihracına ilişkin YDK kararının iptali yönünde verdiği ilk kararında direndi. Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün partiden ihracına ilişkin CHP YDK kararının iptali yönündeki yerel mahkemenin direnme kararını, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin gerekçeleri doğrultusunda bozdu.

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararı doğrultusunda yeniden bir karar verecek. Genel Kurul’un kararı bağlayıcı nitelik taşıyor.

Mustafa Sarıgül, CHP’nin 2005 yılındaki olağanüstü kurultayının ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından, ”Kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği” gerekçesiyle, tüzüğün ”parti suçu” ile ilgili 68 ve 70. maddeleri uyarınca, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. CHP YDK da 24 Mart 2005’te Sarıgül’ün oy birliği ile partiden ihracına karar vermişti.

CHP yönetimi, Sarıgül’ü, bazı açıklamaları ve eylemleriyle parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle ikinci kez tedbirli olarak YDK’ya sevk etmişti.