Sarıgül’e İngiliz medyası geniş yer verdi

TDH lideri Mustafa Sarıgül'ün İngiltere temasları sırasında yaptığı konuşma İngiliz basınında geniş yer aldı.

Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz Cumartesi günü İngiltere’ye giderek, İngiliz parlamentosunda Türkiye’nin yeni değişim politikasını anlattı.

Sarıgül, Tony Blair’in onursal başkanlığını yaptığı, 1998 yılında eski İngiliz Dışişleri Bakanı Robin Cook tarafından kurulan İngiltere’nin saygın düşünce kuruluşlarından Foreign Policy Centre’in İngiliz Uluslar Topluluğu Parlamenter Birliği Odası’nda düzenlediği konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Sarıgül konferansta, katılımcılara “Türkiye’nin ilerici politik gücü” olarak tanıtıldı.

İşte o konuşma:

Türkiye tarihinde gerçekten bir dönüm noktasında bulunuyoruz. Yeni bir Türkiye tesis etmek, çağdışı ideolojilerden kurtulmak, etkili olmayan kurumları yeniden yapılandırmak ve güçlü bir 21.yy demokrasisine uygun ileriye dönük mevzuatlar hazırlamak için bu bir fırsat teşkil ediyor.

AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) bu tür bir yeniden yapılanmanın yolunu açtı. Önemli bir görevi yerine getirdiler: Tabuları yıktılar, eski gerçekleri sorguladılar. Ancak bugün yeni bir Türkiye tesis etmek için farklı bir ekibin zamanı geldi. Din, etnik köken ve gelir ve fırsat eşitsizliği ile parçalara ayrılmış bir toplum için ortak bir dil yaratabilecek sağlam, ilerici bir liderliğe ihtiyacımız var. Türkiye’nin siyasete istikrar getirebilecek, demokratik gelişmeyi hızlandırabilecek yeni bir harekete ihtiyacı var.

Türkiye Değişim Hareketi (TDH) bu gereksinime, bu gerekliliğe hitap etmek üzere kuruldu. Bizim hareketimiz yalnız Türkiye’yi diğerlerinden kurtarmakla değil, tamamen farklı bir Türkiye tesis etmekle ilgilidir. Vatandaşlarımız için daha kaliteli bir yaşam garanti etmek için sağlam bir temel üzerine inşa edilen bir değişim hareketi sağlamak istiyoruz. Bu temel siyasi felsefemiz ve değerlerimizdir.

Bizim siyasi felsefemiz sosyal adalete ve tam demokrasiye dayanır. Halkının asgari ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçen, tüm vatandaşlarına yasal koruma altında söz hakkı ve düşüncelerini özgürce ifade etme olanağı tanıyan, vatandaşlarına başarma, keşfetme, yaratma, araştırma fırsatı sağlayan bir Türkiye, kendine güvenen ve barışçıl bir Türkiye tesis etmeyi amaçlıyoruz.

Çoğulculuğa ve dayanışmaya dayanan bir sosyal düzen amaçlıyoruz. TDH toplumdaki tüm bireyleri ve grupları aynı anda değişimin temsilcisi, öznesi ve sahibi olarak görüyor. Her tür inanca saygılı olan laikliğin, demokrasimizin temeli ve sosyal uyum ile gerçek bireysel özgürlüğün kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte laikliği ya da dini asla siyasi emeller için kullanmayacağız. Türkiye’deki diğer partilerin aksine, bizim siyasi felsefemizin temel unsuru vatandaştır. Bizim hükümetimiz vatandaşlarımıza saygı ve güven ilkesine dayanacak ve vatandaşlarımızın kendi yaşamlarını etkileyen kararların alınmasına, uygulanmasına ve idaresine doğrudan katılmaları gerektiğine inanıyoruz.
Bu metin Türkiye Değişim Hareketi Başkanının Pazartesi günü Dış Politika Merkezinde yaptığı konuşmasından alınmış bir bölümdür.