Savaşmayı reddeden İngiliz askere hapis cezası

Irak'ta savaşmayı reddettiği için askeri mahkeme tarafından yargılanan İngiliz kraliyet hava kuvvetleri mensubu tabip yüzbaşı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve ordudan ihraç edildi.

Smith, askeri mahkemedeki savunmasında, ”İngiltere’nin Irak’taki askeri faaliyetlerinin hukuka aykırı olduğunu ve kendisinin buna ortak olmama kararının yasalara aykırı yönü bulunmadığını” söyledi. Mahkeme jürisi ise askeri savcının görüşüne katıldı ve bir askerin ”uyacağı ve uymayacağı emirler gibi bir seçimi olamayacağına” karar verdi.

Askeri doktorun hapis cezasının yarısını bir sivil hapishanede, diğer yarısını da polis gözetimi altında çekmesi karara bağlandı. Yüzbaşının, 20 bin sterlin tutan mahkeme masraflarını ödemesi de kararlaştırıldı.