‘Sebze ve meyveler tehlikeli atıklardan etkilenmemiş’

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki toksik madde içeren varillerin bulunduğu bölgede yaptırılan incelemede, alınan su ve sebze numunelerinin analiz sonuçlarına göre zehirli atıklardan etkilendiklerine dair herhangi bir belirtiye rastlanılmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Tuzla ilçesi Orhanlı Beldesi Mescit Mahallesi Değirmentepe Mevkii’nde tespit edilen toksik madde içeren varillerin bulunduğu bölgedeki kirliliğin, bu alana yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki seralar bölgesinde ve civarında yapılan tarımsal faaliyetleri etkileyip etkilemediğinin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, incelemeler kapsamında, seralarda yetiştirilen bitkilerden, topraklardan, tarımsal amaçlı sulamada kullanılan kuyu sularından ve dere suyundan oluşan 10 adet numune alındığı bildirildi. Sebze, kuyu suyu ve dere suyu numunelerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne, toprak numunelerinin ise aynı bakanlığa bağlı Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildiği ifade edilen açıklamada, İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderilen numunelere ilişkin analiz sonuçlarının 18 Nisan Salı günü alındığı bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi: ”Sebze analiz raporları; Türk Gıda Kodeksi’nin ilgili tebliğleri ile karşılaştırılmış olup, pestisitler ve ağır metaller yönünden Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olduğu görülmüştür. Bu nedenle bahse konu ürünlerin pazara arz edilmesi ile ilgili ihtiyati tedbirin kaldırılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Alınan su ve sebze numunelerinin analiz sonuçlarına göre zehirli atıklardan etkilendiklerine dair herhangi bir belirtiye de rastlanılmamıştır.”