Seçim malzemeleriyle ilgili yasanın görüşülmesine Salı günü devam edilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, seçim malzemeleri alımının Kamu İhale Yasası dışına çıkarılmasını öneren yasa teklifi görüşülmeye başlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, seçim malzemeleri alımının Kamu İhale Yasası dışına çıkarılmasını öneren yasa teklifi görüşülmeye başlandı. Yasa teklifi bir süre görüşüldü, daha sonra Meclis Başkanvekili Meral Akşener, karar yeter sayısı olmadığı için birleşime 19 Kasım 2013 Salı gününe kadar ara verdiğini açıkladı.

Görüşmeler sırasında konuşan BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, iktidarı şimdiden telaş sardığını savundu. Kaplan, “Belli ki bu seçimde oylarınızın düşeceğini hissediyorsunuz ve az oyla çok milletvekili, az parayla çok köfte yemek istiyorsunuz.” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise, bu yasa teklifini hem kamu ihale mevzuatına, hem de seçim mevzuatına gölgeleyecek hükümler getirdiği gerekçesiyle karşısında olduklarını ifade etti. MHP Adana Milletvekili Ali Halaman, “Açıklık, şeffaflık ilkesini ortadan kaldırıp doğrudan temin yolunu seçmeniz, yaptığınız hizmeti şaibe altında bırakmaz mı?” diye sordu.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, kağıt ve zarf baskısını ihalesiz yapmaya gerek bir durum olmadığını kaydetti. Bunun birilerine peşkeş çekileceğinin göstergesi olduğunu belirten Halaçoğlu, kağıt ve zarfın önceden basılıp depolanabileceğine dikkat çekti.

Bu tür gibi olaylarda büyük yolsuzluklar olduğunun altını çizen Halaçoğlu, başından geçen bir hadiseyi anlatarak herkesin dikkatli olma zorunluluğu bulunduğunu kaydetti. Baskının ihale dışında olmasının zorunlu olduğunu dile getiren Halaçoğlu, ama kağıt ve zarf alımının asla bunun içinde yer almaması gerektiğini ve bunun bir vebal olduğunu vurguladı. Yarın mahşerde yakalarına yapışacaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise, tek maddelik değişiklik olduğu için Bayındırlık değil, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi gerektiğini ve bunun önemli eksiklik olduğunu kaydetti. Hamzaçebi, “Gerekçe samimi değil, doğru değil.” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Prensip olarak ihalelerin, Kamu İhale Kurumu’nun dışına çıkarılmasını doğru bulmuyorum.” diye konuştu.

AK Parti’nin verdiği teklifle Kamu İhale Kanunu 22. maddesinin birinci fıkrasının ‘j’ bendi şöyle değiştiriliyor: “Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi, anayasa değişikliğine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy pusulası kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ve yurtdışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmet alımı.”

Maddenin mevcut hâli ise şöyle: “Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hâllerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ve filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.”