SEÇİM SOHBETLERİ – BBP

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? İşte dev röportaj dizisi!

Çok değil bundan birkaç hafta sonra İstanbul yeni Başkanını seçecek. İstanbul’un yöneticisi 29 Martta ya değişecek ya da seçmen eski Başkanla “devam” diyecek. Vatandaşa göre taraftarı olduğu parti “mutlaka galip gelecek”.

 

Haber Aktüel seçimler öncesinde vaat ettiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla konuşuyor. Onları dinliyor. Kim ne üretiyor, neyi çözüyor bunu öğreniyor.

 

İlk durağımız Büyük Birlik Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevdet Tellioğlu. Tellioğlu’nun söyledikleri izafi kalmıyor her şeyin açıklamasını bir bir yapıyor ve ortaya “BüyükAile” diye bir proje koyuyor. Soruyor: “Ben bunu yapacağım siz ne yapacaksınız?” diyor.

 

***

Röportaj: Muaz Kalaycı, Genel Yayın Yönetmeni

Redakte: Sevim Ceylan

 

***

 

“3Ç DÖNEMİ KAPANDI! YOL YAPMAK YETMEZ”

 

— İstanbul’un yönetmeye talip oldunuz. Hayırlı olsun. Alternatif bir yerel yönetim modeli geliştirmiş olduğunuza göre farklı bir anlayıştan söz edeceğimizi anlıyoruz. Size göre belediyecilik anlayışı nasıl olmalıdır?

 

Teşekkür ederim. Ben de milletimize hayırlı olmasını dilerim. Belediyecilikte 3ç döneminin kapandığını düşünüyorum. Çöp çukur ve çamurdan kurtarma hedefi bugün için yeterli değildir. Bizim hedefimiz bu 3ç’ye 2i’yi yani “imar” ve “insanca yaşam”ı ekleyen yalnızca Türkiye değil dünya vizyonunu da aşan bir belediyeciliktir. Halkın belediyesinden hizmet beklentisini yükseltmesinin zamanı gelmiştir. Yol yapmak yetmez… Belediye “Bu yolda yürüyen vatandaş aç mı güvende mi huzurlu mu özgür mü beden ve ruh sağlığı destekleniyor mu kendini yaşadığı kente ait hissediyor ve kentini sahipleniyor mu?” sorularının yanıtlarından da sorumludur.— En önemli projeniz BüyükAile. BüyükAile Yerel Yönetim Modeli’nin doğuşu ve dayandığı temeller hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

BüyükAile halkın ihtiyaçları etik değerler bilimsel ve tarihsel gerçekler ışığında tasarladığımız devrim niteliğinde bir yönetim modelidir. BüyükAile Modeli belediyecilik kamu ve özel sektör deneyimlerinden doğmuş akademisyenlerin desteği ulusal ve uluslararası araştırmalarla geliştirilerek 7 yıl sonunda bugünkü halini almıştır. Sosyal hedefi genç, yaşlı, çocuk tüm vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek olan BüyükAile’nin ekonomik açılımlarında ise “şehirde açlık sınırının altında vatandaş kalmaması” ön koşuluyla “ortak kaynakların eşit şartlarda eşit paylaşımı” ve “girişimde fırsat eşitliği” ilkeleri benimsenir. Modelin temel özelliklerinden biri olan “Şeffaf Süreç Yönetimi ve Denetimi”halkın yönetim ve denetimde yetki sahibi olmasının yanında il ve ilçenin tüm olanaklarının halk için kullanılması vatandaşın belediyesini ve yaşadığı bölgeyi sahiplenmesi ve temiz toplum bilincinin gelişmesi gibi olumlu sonuçlar da doğurmayı amaçlar.

 

“İHALELER HALKIN GÖZÜ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞECEK”

 

— “Şeffaf Süreç Yönetimi ve Denetimi” nasıl bir yapı? 

 

BüyükAile Şeffaf Süreç Yönetimi şimdiye kadar bildiğiniz şeffaflık anlayışından farklı olarak ihalenin tüm aşamalarını kapsayacak. Şeffaflığı sağlamak için tüm mahallelere dijital dev ekranlar yerleştirilecek. Belediye ihalelerinde ihale öncesi hazırlık döneminden işin teslim ve kabulüne kadar tüm aşamalar bu dev ekran yayınlarıyla halkın gözü önünde gerçekleşecek.

İhale sonrası iş sürecindeki yolsuzluklar da sivil toplum kuruluşları denetleme kuruluşları ve halkın denetçi olduğu çok aşamalı şeffaf süreç denetimiyle engellenecek. Şeffaf süreç sayesinde hizmetler ucuzlarken kalite artacak. Halkın denetimi ihalelerle de sınırlı olmayacak. Halkı etkileyen kararların altına imza atılacak olan tüm belediye toplantıları her ilçedeki “Şeffaf Koridor” merkezlerinde şirkete ortak olan vatandaşlar tarafından canlı olarak izlenerek denetlenecek. “İki dudak arası belediyeciliği”ni bitirecek olan bu yöntemle imar alanı rantı halkın kazancı olacak. Haksızlıkla adam kayırmayla anılan rant toplumsal faydaya dönüştürülecek. Halk belediye ve belediye şirketlerinin kasa hareketlerini denetleyecek.

 

“VATANDAŞ İÇİN BENZİN BİLE UCUZLAYACAK”

 

— BüyükAile Modeli’nin işleyişi hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

Öncelikle belediye bir anonim şirket kuruyor. Şirketin yönetim kurulunda belediye başkanı bölgedeki sivil toplum kuruluşlarından seçilen STK temsilcileri ve muhtarların seçtiği temsilci muhtardan oluşuyor. Yüzde 10’u belediyeye ait olan bu şirketin yüzde 90’ı belediye sınırları içindeki vatandaşlara açılıyor. Her ev ve işyeri sadece bir kuruş ödeyerek bu şirketin ortağı oluyor.

 

Bu şirket binlerce ortağının gücünü arkasına alarak ürün ve hizmet sağlayan firmalarla indirim anlaşmaları yapıyor. Bu yolla vatandaş için benzin bile ucuzluyor. Bu indirimlerden elde edilen bireysel kazancın bir bölümünün aktarıldığı sosyal sorumluluk projesi “Nuh’un Gemisi”yle şehirde hiç kimse aç kalmıyor. Halkın ortak olduğu belediye şirketi tarafından anlaşmalı şirketlere yaptırılan otopark, toplu taşıma, alışveriş, spor, eğitim ve eğlence merkezleri gibi işletmelere de ortak edilen vatandaş geleceğini garantileyen sürekli bir gelire de sahip oluyor.

 

Köyden, kentten farklı büyüklüklerdeki işletmelerin ortak girişimleri desteklenerek dünya markalarının oluşturulması sağlanıyor ve halk bu markalara ortak olarak kazanıyor. BüyükAile belediyesi eğitim ve istihdam konularında da çözümler üretiyor. Şehir enstitülerinde istihdama yönelik mesleki eğitimler veriliyor. Üretime katılmak isteyen herkese tam veya yarı zamanlı iş fırsatları sağlanıyor.— Şirketin yönetimine katılacak sivil toplum kuruluşu temsilcileri nasıl seçiliyor?

 

Seçilen belediye başkanı belediye sınırları dâhilindeki tüm dernek, vakıf, oda ve sendikalardan birer temsilci isteyecek. Her STK temsilcisine bir büro tahsis edilecek ve tüm sivil toplum kuruluşları Sivil Toplum Platformu (STP) çatısı altında toplanacak. Sivil Toplum Platformu yönetimde ve denetimde yetkili olacak. STP’nin üyeleri arasından seçtiği 7 STP temsilcisi ise şirketin yönetim kurulunda yer alacak. Çağdaş demokrasinin temel taşlarından biri olarak gördüğümüz sivil irade STP ile de sınırlı kalmayacak. Niyetimiz halkın sesinin duyulduğu ve yaptırım gücü olduğu bir yapı kurmak ve desteklemek. 

 

“HALKIN SESİ HALKIN YAPTIRIM GÜCÜNE DÖNÜŞECEK”

 

— Halkın sesinin duyulduğu ve yaptırım gücü olduğu bu yapının STP dışındaki diğer unsurları nelerdir?

 

Üç ayda bir belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlenecek olan “Ses Alma Günü”yle halkın istek ve şikâyetleri alınacak. Bu toplantılarla halkın sesi halkın yaptırım gücüne dönüşecek. Vatandaşların belediye dışındaki bir kurumla ilgili sorunları olduğunda bu kurumlar üzerinde de sivil toplum baskısı oluşturulabilecek. Vatandaşın belediye ve belediye şirketlerinin faaliyetleriyle ilgili öneri ve eleştirileri “Muhalifim” projesiyle değer kazanacak. Sorunların çözülmesini sağlayan uygulanabilir projeler üreten vatandaşlar ödüllendirilecek. Modern çağın ihtiyar heyeti ve sivil toplumun hakem kurulu niteliğinde olan “Dede” yapısıyla herkes hakkını arayabilecek. Toplumun ileri gelen güven duyulan kişilerinden oluşan “Dede” haksızlığa veya iftiraya uğrayan vatandaşların çaresi ve toplumun vicdanı olacak.

 

“SERBEST VE AÇIK REKABET ARTACAK”

 

— Halkın bu şirkete ortaklıktan kazancı ne olacak?

 

İlk kazanç kalemi ortaklık ve aidiyet kartı indirimleri… Ortak olan işyeri sahipleri ve ailelere banka kartı özellikleri taşıyan ortaklık ve aidiyet kartları verilecek. Halkın şirketi akaryakıtla başlamak üzere diğer sektörlerden firmalarla da anlaşmalar yaparak firmaları “Kent Borsası”na dâhil edecek.

Firmalar ortaklara uygulayacakları indirim oranlarını “Kent Borsası”yla internet üzerinden duyuracaklar. En iyi teklifler ayrıca mahallelerdeki dev ekranlarda da yayımlanacak. Katılan firmalar arttıkça gıdadan giyime, eğitimden seyahate kartla yapılabilecek tüm ürün ve hizmet alışverişleri yüzde 5 ile yüzde 60 arasında değişebilen oranlarda indirimli olabilecek.  Halkın ortaklıktan doğan kazancı kart indirimleriyle sınırlı olmayacak. İhale süreçlerinin dev ekranda yayımlanmasıyla serbest ve açık rekabet artacak. Yoğun rekabet ortamında Belediyenin yaptıracağı işler için açık eksiltme yöntemiyle yapılan ihalelerde öngörülenden daha düşük teklifler alınacak.

 

Belediyeye ait alanların kiralanması gibi açık arttırma yöntemiyle yapılan ihalelerde ise bütçedeki değerin üzerinde teklifler gelecek. Her iki yöntemde de elde edilen kazanç halkındır. Bu kazancın yarısı direkt olarak aile ve işyeri sahiplerinin ortaklık kartlarına yüklenecek ve nakit olarak kullanılabilecek. Diğer yarısıyla da halkın ortak edileceği işletmelere yatırım yapılacak. Vatandaş geleceğini garantileyen sürekli bir gelire sahip olacak.

 

“ORTAK GİRİŞİME FAİZSİZ SERMAYE DESTEĞİ VERİLECEK”

 

Halkın şirketi otopark toplu taşıma, alışveriş, spor, eğitim, eğlence merkezleri ve hastaneler gibi halka hizmet verecek işletmelerle ilgili ihtiyaçları belirleyecek. Konularında uzman şirketlerin bu işletmeleri kurmaları için sermaye desteği verecek ve belediye öncülüğünde çok düşük maliyetle yer sağlayacak. Tek bir şirkete veya küçük işletmelerin oluşturduğu bir ortak girişime faizsiz sermaye desteği verilebilecek.  Sermayenin bir bölümünün veya tamamının sağlanması ve girişimcilerden teminat veya teminat mektubu istenip istenmemesi girişim modeline göre değişebilecek. Halk bu işletmelere sermaye desteği oranında yüzde 10 ile yüzde 49 arasında ortak olacak. Vatandaş kumbarasında biriken ve ortaklık kartına yüklenen işletme gelirlerini             vergisini ödemek, alışveriş yapmak için kullanabilecek veya kartından nakit olarak çekip harcayabilecek. Bununla birlikte dev ekranlar sayesinde tanıtıma, reklama para harcamayan belediye, reklam bütçesini de hizmet için kullanacak.

 

“ŞEHİRDE KİMSE AÇ KALMAYACAK”

 

— Kart indirimleriyle fon sağlayacağınızı söylediğiniz “Nuh’un Gemisi”nden söz edebilir misiniz?

 

Kart indirimleriyle birlikte bağış ve yardımlar da sosyal sorumluluk projesi “Nuh’un Gemisi”ne fon sağlayacak. Belediye bütçesine dokunmadan destek sağlayan “Nuh’un Gemisi”yle şehirde kimse aç kalmayacak. Şirketin maaşlı mahalle yöneticileri olan muhtarlar açlık sınırının altında yaşayan mahalle sakinlerini tespit edecek. Durumu STP ve Beyaz Masa tarafından da onaylanan yoksul vatandaşların yardımları ortaklık kartlarına yüklenecek. Bu vatandaşlardan iş gücüne sahip olanlar sistem içinde istihdam edilene kadar desteklenecek, diğer vatandaşların mağduriyetleri ise mahcup edilmeden sistematik olarak giderilecek. Bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit etmekten sorumlu olan Mahalle A.Ş. yöneticileri olan muhtarların ihmali olursa öncelikle maaşlarından kesinti yapılacak ve ihmalin sürmesi halinde de müdürlük görevinden alınacaklar.

 

“BENZİNİ YÜZDE 12’YE VARAN ORANDA UCUZA ALACAKLAR”

 

— Halkın kazancını bir örnekle somutlaştırabilir miyiz?

 

250 bin nüfuslu bir ilçeyi örnek alalım. İlçemizde 45 bin ev, 15 bin işyeri ve ilçelilere ait 20 bin araç olsun. Belediyenin kuracağı 60 bin ortaklı İlçe A.Ş. bu 20 bin araç için bir akaryakıt firmasıyla anlaşma yapacak ve ilçeliler benzin ve mazotu yüzde 12’ye varan oranda ucuza alabilecekler.

Gıda, giyim, mobilya, sağlık, eğitim, ürün ve hizmetleri için uygulanan indirimleri de hesaba katarak kazanılan ortalama indirimin yüzde 13 olduğunu varsayalım. Bu kazancın yüzde 10’u direkt olarak ortaklık kartı olan vatandaşın cebine gidecek. Yüzde 3’ü ise “Nuh’un Gemisi”ne aktarılacak.

 

Vatandaşın kira gibi sabit giderler dışında kalan ve kartla yapılan harcamalarının aylık ortalama 200 TL olduğunu kabul edelim. Bu durumda 250 bin ilçelinin ortalama kart harcaması

Aylık 250.000 x 200 = 50.000.000 TL ve yıllık 12 x 50.000.000 = 600.000.000 TL olacaktır. 600.000.000 TL’nin yüzde 10’u olan 60.000.000 TL ilçe nüfusunun kart indirimlerinden elde ettiği yıllık kazançtır.

 

Kart harcamalarının yüzde 3’ünün “Nuh’un Gemisi”ne fon sağlayacağını söylemiştim. O halde 600.000.000 TL’nin yüzde 3’ü olan 18.000.000 TL ilçedeki yoksul vatandaşlara aktarılacaktır. Kaymakamlık fonlarının bile 8-9 kat üzerinde olan bu yardımla ilçede kimse aç kalmayacaktır.

Halkın ihale kazancıyla ilgili de örnek verelim. Bütçesi 140.000.000 TL olan ilçe belediyesinin geri dönüşü olmayan harcamalar dışında kalan bütçesi 100.000.000 TL olduğunu kabul edelim. Bu işleri ihaleyle alan firmalar en az yüzde 25-30 oranında kar etmekteler. Açık ve serbest rekabet ortamında firmalar daha düşük teklif vereceğinden bu kârın yaklaşık yüzde 10’u, yani 10.000.000 TL ilçe halkının olacaktır.

 

“BİLİŞİM UZMANLARI YETİŞTİRECEĞİZ”

 

— BüyükAile’nin eğitim ve istihdam çözümlerinden söz edelim. İşsizliğin giderek arttığı ve hükümet tarafından dahi önlenemediği bu dönemde işsizliğe son vereceğinizi söylüyorsunuz. Bunu nasıl gerçekleştireceksiniz?

 

Belediyeye bağlı “Şehir Enstitüleri”nde uluslararası projelerde çalışabilecek nitelikte bilişim uzmanları yetiştireceğiz. Sektör tecrübesine sahip olan eğitmenlerle analiz sistem yönetimi kod yazımı, tasarım konularında pratik ağırlıklı bir eğitim verilecek. Şehir enstitülerinde yetişen gençler enstitü üzerinden gelen bilişim projelerinde çalışabilecekler. Başarılı öğrenciler enstitüde eğitim de verebilecekler. Üretime katılmak isteyen vatandaşlar da şehir enstitülerinde ilgili konuda pratik eğitim alacaklar.  Halkın ortak olduğu belediye şirketinin sermaye desteği vereceği girişimlerle hem ekonomik canlandırılacak hem de bu vatandaşlara tam/yarı zamanlı iş fırsatları sağlanacak. Vatandaşlar “Üretim Peronları”nda bir arada üretecekler. “Montaj Evleri” projesiyle evlerde de üretim yapılacak.

 

“Üretim Peronları”nda ailelerden oluşması tercih edilen her bir grubun ayrı bir peronu olacak. Tüm peronlar eşit şartlarda üretim yapacak. Özellikle aileler ve emekliler sorumlu oldukları alanda birlikte üretip gelir elde edecekler. Yüksek verim alınan peronda çalışanlara ek prim verilecek. Verim alınamayan perondaki aile bir dönem dinlendirilecek.

 

“Üretim Peronları” planlanırken yeni üretim alanlarından ziyade üreticilerin atıl durumdaki atölyeleri fabrikaları tercih edilecek. Hedef eldeki kaynakları verimli kullanarak mümkün olduğunca çok kişiye gelir sağlamak olacak. “Montaj Evleri”yle emekliler evlerinde de deneyimlerini kazanca dönüştürebilecekler. Ev hanımları evde üreten hanımlara dönüşecek ve montaj sanayinin bir parçası olarak para kazanacaklar. Zamanla üretim konularına göre farklı uzmanlık alanları olan montaj evleri grupları oluşacak.

 

“KİMSE KÖYÜNDEN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALMAYACAK”

 

— Ekonomiyi canlandırmak için hangi girişimler desteklenecek ve bu destek nasıl sağlanacak?

 

Halkın ortak olduğu il ve ilçe belediye şirketleri, sivil toplum platformu, Beyaz Masa, üniversite, ulusal ve uluslararası araştırma şirketleri, dış ticaret firmaları ve profesyonel denetleme kuruluşlarının katılımıyla “Markadaş” adlı yapı kurulacak. Markadaş, iç ve dış piyasanın ihtiyaçlarıyla ilgili araştırmalar yapacak. Dünya markaları yaratmaya ve ihracatı arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirecek. Halkın şirketinin hangi alanlarda girişimlerde bulunacağını belirleyecek. Bu girişimlere ortak olacak esnaf ve sanayiciye sermaye alan ve bilgi desteği sağlayacak.

 

Markadaş’ın desteğiyle, köyden, kentten farklı büyüklüklerdeki işletmeler coğrafi sınırları aşan ekonomik birliktelikler kurabilecekler. Üretim satış ve tüketimden kazanacak dünya markaları oluşturabilecekler. Küçük üretici “Küçük Kardeş” projesiyle evinden, köyünden göç etmek zorunda kalmadan hakkı olan kazancı elde edecek. “Uzaktaki Kardeş” projesi ekonomik birlikteliklerin ülke sınırlarını da aşmasını sağlayacak.


         

— “Markadaş”ın destekleyeceği girişimlerle ilgili örnekler verebilir misiniz?

 

Sultanbeyli ilçemizi örnek alalım. “Markadaş” desteğiyle “Üretim Peronları”nda Avrupa pazarına yönelik olarak organik domates üretelim. Süreç şöyle gerçekleşiyor: Sultanbeyli A.Ş., İstanbul Meyve ve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği İMESKOM ile domates üretimi ve satışı için işbirliği yapıyor. İMESKOM üyeleri ve Sultanbeyli halkının ortaklığıyla kurulan Sera A.Ş.’nin arazi veya atıl binalarda oluşturduğu domates üretim peronlarında Sultanbeyli halkı görev alıyor. Üretim peronlarında doğaya saygılı üretim yapılıyor. Güneş enerjisi paneli sistemi kullanılıyor ve organik tarım yöntemleri uygulanıyor. Doğaya saygılı üretim peronları Avrupa Birliği fonlarından da nakit desteği alıyor. Sultanbeyli’deki vatandaşlar kendilerinin veya komşularının ürettiği sağlıklı domateslerle besleniyorlar. Kalitesiyle ünlenen “Sultanbeyli Organik Domates”i sırasıyla diğer ilçe il ve ülkelere de satılıyor. Domates üretimi sonrasında konserve ürünler konusunda tecrübeli şirket veya şirketlerle işbirliği yapılıyor ve özellikle ihracata yönelik olarak bir işlenmiş domates ürünleri markası oluşturuluyor.

 

Diğer örnek senaryomuzda kardeş ilçelerin işbirliğiyle bir dünya markası oluşturalım. Diyelim ki “Markadaş” Çin’deki süt skandalının sebep olduğu boşluğu görüyor ve Çin’in süt ve süt ürünleri ihracatıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Özellikle İngiltere ve Avustralya pazarlarının “Hazır Sütlü Çay” talebi olduğu saptanıyor. Ürün standartları ihracat mevzuatı ve hedef piyasalarla ilgili araştırmalar yapıldıktan sonra markayı oluşturmak için girişimde bulunuluyor. Markayı oluşturacak şirket veya şirketlere sermaye desteği sağlanıyor.

 

Beykoz A.Ş., Rize Pazar A.Ş. ve Van Gürpınar A.Ş. ortaklığıyla Rize’de üretilen çay Van’da üretilen süttozuyla Beykoz’da buluşuyor. Hazır sütlü çay markamız “TTMilk” İngiltere ve Avustralya’ya ihraç ediliyor. Süt ve çay üreticileri paralarını eskisinden çok daha kısa zamanda ve bir kısmını nakit olarak alıyorlar. Bir dünya markasının ortağı oluyor ve ihracat gelirinden de paylarını alıyorlar. Beykozlular, Pazarlılar ve Gürpınarlılar birlikte kazanıyor. Markadan en çok kazananlar Vanlı süt üreticisi ve Rizeli çay üreticisi oluyor.

 

“GECEKONDU SAKİNLERİNİN YÜKLERİ HIZLA HAFİFLETİLECEK”

 

— Biraz da klasik belediyecilik hizmetlerinden söz edelim. Altyapı ve imar projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

Galaksi Sistem’le çağdaş yaşam alanları oluşturacağız. BüyükAile’nin halkın satın alabileceği koşullarda ve ihtiyacı karşılayacak miktarda konut sağlanması için ürettiği çözüm “Galaksi Sistem” kentsel dönüşüm projesidir. “Galaksi Sistem”in hedefi normal koşullarda 30-50-100 yıla kadar önemli bir değişiklik yapılmasına gerek bırakmayacak proaktif bir plan dâhilinde alt ve üst yapısıyla birlikte modern bir kent planı ve dokusu oluşturmak.

 

Belediye şirketinde pay sahibi olan halk şehrin müteahhitlerinin inşa ettiği çağdaş yaşam alanlarına da ortak edilecek. TOKİ ve KİPTAŞ sadece sosyal konut yapabilecek. Kentin müteahhitleri ve kentsel dönüşümün uygulandığı bölgedeki konut sahipleri kazanırken vatandaş da kira öder gibi ev sahibi olacak. İmarda kimse elindekini kaybetmeyecek hep birlikte kazanılacak. Kentin imar problemleri “Galaksi Sistem”le çözülünceye kadar gecekondu sakinlerinin ağır ecri misil ödemeleriyle ezilmesi önlenerek yükleri hızla hafifletilecek. Gerekli kaynakların sağlanmasıyla birlikte gecekondulular da kendi konutlarının sahibi olacaklar.

 

Halkı imar rantına ortak edeceğiz. Kentsel dönüşümde imar durumu değiştirilecek alanların şehirlinin yaşam kalitesini düşürmemesi için de çözüm üretilecek. Belirli bir alanda bir imar rantı oluştuğunda bu rantın mesela yüzde 15’i halkın ve belediyenin olacak. Oluşacak payın yarısı halkın olacak. Diğer yarısı ise belediye tarafından altyapı çalışmalarında veya geçici iskânlarda kullanılacak. Örneğin İstanbul’daki imar rantının 250 milyar dolar olduğuyla ilgili haberler basına yansıdı. Bunun doğru olduğunu kabul edersek İstanbul’un BüyükAile’yle yönetildiğini ve bu 250 milyar doların yüzde 15’inin halk ve belediye arasında paylaştırıldığını düşünün… Bu durumda halkın kazancı 18 milyar dolar olacak ve belediyeye de yine 18 milyar dolar hibe edilecekti. Farklı basın kaynaklarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcunun 3 – 5 milyar dolar arasında olduğunu düşündüğümüzde oluşturulan kaynağın önemini görebiliriz.

 

Ayrıca modern altyapı çözümleri şehrin her noktasına ulaşacak. Altyapı çalışmaları yürütülürken bölgenin merkeze yakın veya uzak olması ayrımı gözetilmeyecek ve tüm şehirlilere aynı şekilde hizmet edilecek. Yol, kavşak, tretuvar, yağmur ve su kanalları yetersizliği veya düzensizliği dere yataklarının ıslahı gibi sorunlar merkeze uzak bölgelerde de hızlıca çözülecek. Kanalizasyon altyapıları kısa vadede rehabilite edilecek, uzun vadede ise Galaksi Sistem’le kentsel dönüşüm kapsamında 100 yıla kadar değişikliğe ihtiyaç duymayacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

 

“DEPREM RİSK ANALİZLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

 

— Deprem İstanbullunun önemli bir kaygısı. Depremle ilgili eylem planınız nedir?

 

Olası depremlerde can ve mal kaybını önlemeye yönelik çalışmalara gerçekçi bir plan dâhilinde hız verilecek. Eylem planı dâhilinde mikro bölgeleme yöntemiyle jeolojik, zemin altyapı analizleri ve röntgenleme sistemiyle binaların depreme dayanıklılık analizlerini içeren deprem risk analizleri gerçekleştirilecek. Analizler doğrultusunda belirlenen problemli bölgeler Galaksi Sistem ile kentsel dönüşümde öncelikli bölgeler olacak. Kentsel dönüşümde ikincil bölgelerdeyse binaların depreme dayanıklılığının artırılması ve bina korozyon etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Olası bir deprem halinde her mahalledeki çocuk parklarının altında konumlanacak barınaklarda deprem sonrasında ihtiyaç duyulabilecek çadırlar ve uyku matlarından yeter sayıda bulundurulacak. Ayrıca bu alanlardaki su depolarında sürekli olarak arıtılmış içme suyu bulunması sağlanacak. Deprem sonrasından hızlıca faal hale getirilebilecek portatif tuvalet ve revir kabinleri de parkların altındaki alanlarda yer alacak. Ayrıca internet, TV ve radyo gibi iletişim araçlarına ulaşılacak altyapı da hazır olacak.

 

“TOPLU TAŞIMA ÇÖZÜMLERİ YETERSİZ”

 

— İstanbul’un ulaşım sorununa çözümleriniz neler?

 

Şimdi bakın, ulaştırma ve ulaştırma altyapısı sorunlarına getirilen toplu taşıma çözümlerinin yeterli olmadığı açıkça görülüyor. Biz ne yapabiliriz bunu tartışalım. Bizim tarafımızdan, ulaşım master planı dâhilinde toplu taşıma araçları, özel taşıt, yaya ve bisikletlilerin birbirlerini engellemeden hareket etmesini sağlayacak modern bir alt yapı oluşturulacak. Tek yönde kesintisiz hareket eden toplu taşıma araçları arasında aktarma sağlayan “90 derece sistemi” ve tek yöne tek bilet uygulamalarıyla toplu taşıma sistemini kaliteli hale getirerek kullanımını artırılacak. Çok katlı otoyollar, köprüler ve tren yollarıyla şehir içinde ulaşım kolaylaştırılacak. Üç veya daha fazla yolcu taşıyan servis araçları ve özel otomobillerin metrobüs yolu gibi tercihli yol veya hızlı şerit uygulamalarından faydalanmasını sağlayarak trafik sıkışıklığı azaltılacak. Denizlerle çevrili İstanbul’da deniz ulaşımına öncelik verilecek. Bu amaçla doldur kalk sistemiyle ring seferler yapan deniz taşıtları kullanılacak. Ambulans ve itfaiye gibi acil durum araçlarına öncelik sağlayan sinyalizasyon ve okul servisleriyle seyahat eden öğrencilerin güvenliği için ışıklı uyarı düzenlemeleri yapılacak.

 

Yeni ulaşım çözümlerinin üretildiği bölgelerde çalışan toplu taşımacılar mağdur edilmeyecek. Buralarda çalışan otobüsçü, minibüsçü ve taksiciler halkla birlikte kentin toplu taşıma sistemlerine ortak edilecek. Toplu taşımacıların rüsum derdine son verilecek. Halkın ortak olduğu şirketin sermaye desteğiyle yapılacak olan otoparklara halk da ortak edilecek. Vatandaş güvenle kullanacağı ve düşük ücretli park alanlarına sahip olacak. Otoparklar güven duyulmayan bir rant aracı olmaktan kurtarılacak.

 

“BÜYÜKAİLE’YE RAKİP OLACAK BİR MODEL YOK”

 

— Rakiplerinizi her gün ulusal televizyonlarda görüyoruz. BüyükAile gibi önemli bir vizyonu olan bir model neden ekranlarda masaya yatırılmıyor?

 

İnanın bu sorunun yanıtını bilmeyi ben de sizin kadar isterdim. “İstediğiniz programda istediğiniz siyasetçi, gazeteci veya akademisyenlerle tartışmaya hazırız.” çağrısını defalarca yaptık.

Sanıyorum diğerleri hakkında yolsuzluk dosyalarına sahip olmak yolsuzluğu sonlandıracak bir model üretmekten daha medyatik.

 

Rakipler konusuna gelince. BüyükAile’ye rakip olacak bir model yok. Keşke olsaydı da bu seçimlerde kazananın halk olacağından emin olabilseydik.

 

…bitti!