‘Seçimde üçte iki çoğunluk şartı yok’

Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fazıl Yozgat, Cumhurbaşkanlığı seçiminde üçte iki çoğunluk şartının olmadığını söyledi.

Bu konuda yapılan tartışmaların suni ve zorlama bir yorum olduğunu belirten Yozgat, “Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili üçte iki çoğunlukla toplanma şartı yoktur. Bu koşul sonuçla ilgilidir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine 1 yıldan az bir süre kala tartışmalar iyice alevlenmeye başladı. Seçim için meclisin toplanmasında üçte iki çoğunluk aranacağı yönünde yapılan yorumlara, akademisyenler de katkıda bulundu. Çoğunluk şartının sonucu bağladığını belirten C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yozgat, TBMM oturumunun yapılmasında mevcut içtüzükte yazılı olan uygulamanın geçerli olduğunu söyledi. Zaman’a konuşan Yozgat, şunları söyledi: “TBMM’nin oturumlarının nasıl olacağı içtüzükte açıkça belirtilmiştir. Buna göre üçte iki çoğunlukla oturumların açılması şartı yoktur. Meclisin üçte iki çoğunlukla toplanması koşulu sadece sonuçla ilgilidir. Örneğin af yasalarında olduğu gibi. Af yasalarında üçte iki çoğunluk şartına rağmen TBMM’nin toplanmasında bu koşul yoktur. TBMM oturumunun yapılmasında mevcut içtüzükte yazılı olan uygulama geçerlidir. Ayrıca, ara seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin nasıl yapılacağı da kanunlarda açıkça belirtilmiştir. Örneğin Genel seçimler üzerinden otuz ay geçmeden ara seçim yapılamaz. TBMM üye sayısının yüzde 5’i boşalmadan ara seçim yapılamaz. Bu durum oluşması halinde ise TBMM 3 ay içinde ara seçim tarihini belirler. Genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz. Böyle bir durum şu anda yoktur. Dolayısıyla yapılan yorumlar zorlama yorumlardır.”

Siyasetin temelinin meşruluk ve hukukilik kavramları olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Yozgat, mevcut TBMM kompozisyonun bunu sağladığını söyledi. Yozgat, bunun dışındaki tartışmaların 2007’de önemli sorunları olan ülkemize bir şey kazandırmayacağını belirterek, “Yazılı hukuk normlarının olduğu durumlarda teamül ve içtihatlardan söz edilemez. Bu konuyla ilgili olarakta Cumhurbaşkanı seçimi ve TBMM içtüzüğü geçerlidir. 2007’de AB, Ortadoğu ve işsizlik gibi önemli konularla ilgilenilmeli.” dedi.