Seçimlerin ardından gözler elektrik zammına çevrildi

Hükümet’in elektriğe zam yapıp yapmayacağı, hem IMF hem bütçe çalışmalarının temel noktasını oluşturacak.

Seçimlerin ardından gözler elektrik zammına çevrildi. Muhalefet partileri, seçim döneminde, hükümetin elektrik zammını seçim nedeniyle beklettiğini, seçimlerin hemen ardından zammın açıklanacağını iddia etmişlerdi. İddianın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği IMF görüşmelerinin ardından kesinlik kazanacak. IMF ile önümüzdeki günlerde yapılacak 7. gözden geçirme çalışmalarında elektrik zammı “KİT dengesi” başlığı altında yeniden gündeme gelecek. 2008 bütçesi ve bütçenin temelini oluşturan faiz dışı fazla konusu bu görüşmelerin temel ayağını oluşturacak. IMF, elektrik zamlarının 4.5 yıldır yapılmamasından kaynaklanan sorunlar başta olmak üzer e KİT’lerin faiz dışı fazlaya yeterince katkı sağlayamadığı eleştirisini yine gündeme getirecek.

YÜZDE 20.8 ZAM

Yapılan hesaplamalara göre, elektrik satış fiyatının piyasa fiyatına eşitlenebilmesi için yüzde 20.8 oranında zam yapılması gerekiyor. Bu hesap ise TEDAŞ’ın sanayiciye verdiği 12 kuruşluk fiyat ile devletin dengeleme- uzlaştırma yöntemiyle özel sektörden almak zorunda kaldığı 14,5 kuruşluk fiyat arasındaki farka dayandırılıyor. Ancak, elektrikte gerçek fiyatın ne olması gerektiği konusunda kamu ile özel sektörün elinde farklı veriler bulunuyor. Özel sektör, elektrik fiyatının gerçek piyasada oluşması halinde 14,5 kuruşun çok daha üzerine bir rakamın dahi görülebileceği görüşünde.

BUGÜN