Seküler AKP kutb-u azam CHP

Başörtüsünün üniversitelerde serbest olması etrafında oluşturulan türbülans esnasında, bir hayli ilginç şeyler oluyor.

NİHAL B. KARACA yazdı…

CHP’li bir kadın milletvekili, başörtüsünü mesele yapanların kana boğulan Irak’ı bu kadar önemsemedikleri mealinde sözler sarf ederek özgürlük isteyenleri ‘din kardeşliği’ üzerinden sınıyor.

Baykal malum; ‘İslam’ın şartı beştir, hani türban?’ cümlesine sarıldığı o sığlıktan çıkıp ciddi bir mesafe kaydetti; bir AK Partilinin yapması ihtimalinde ‘şeriatın geldiğinin delili sayılacak’ şeyler yapıyor. ‘Hanefi fıkhı’ diyor, tesettür sorumluluğu ile ilgili ayetlerin tefsirlerini tarıyor, kelimelerin Arapça karşılıklarındaki nüanslara dikkat çekiyor. Sonuçta bütün bunları Kur’an’da başörtüsünün olmadığını ispat edebilmek için yapıyor olması durumu değiştirmiyor. Başörtülüler üniversitelere girerse laikliğin elden gideceğine inanan Baykal’ın, başörtüsünü değillemek için ve bu yolla laikliği korumak maksadıyla, Meclis çatısı altında Kur’an’ı ve İslam fıkhını referans göstermesi neresinden baksanız ilginç ve aslında ‘tam da bu noktada laikliğe aykırı bir şeyler olmuyor mu?’ sorusunu sordurtacak kadar cüretkâr. ‘Velev ki’ yaptığı laikliğe ters düşüyor olsun; yine de umut verici bir şey var burada ve bu umut kesinlikle ‘yaşasın, Baykal şeriatı getirecek!’ gibi bir şey ile alakalı değil.

Baykal’ın söz konusu çıkışı, ‘demek ki dinî inançlardan kaynaklanan toplumsal beklentiler eninde sonunda siyasetin konusu olabilirmiş ve böyle durumlarda siyasetin olduğu her yerde din de olabilirmiş’ olgusunun itirafıdır. Demek ki ‘dini siyasete alet ediyorlar’ söylemi faydalı, yarayışlı ve işlevsel bir itham değilmiş. Demek ki, tüm bu tartışmaların temelinde yatan ‘başörtüsü dinin bir emridir, din ise arkaiktir’ görüşünü sahiplenenler bile, ahval ve şerait gerektirdiğinde dönüp Kitap’a bakmak zorunda kalabilir, kendi siyasi argümanlarını güçlü kılabilmek için ondan alıntı yapmak durumunda kalabilirmiş…

Farklı siyasi kampların birbirlerinin referans kaynaklarında dolaşması yeni bir şey değil. Daha bundan on yıl önce ‘marjinal’ sayılan, ‘İslamcı’ addedilen ve ‘dini siyasete alet ettiği’ söylenenler, ‘değiştim’ demekle yetinmediler ve toplumun beklentilerine karşılık verebilmek için geliştirecekleri argümanları ‘demokrasi’ gibi ‘insan hakları’ gibi söylemlerin seküler dilinden temin ettiler. Mütedeyyin bir kadroya sahip olduğu bilinen AK Parti, ilgisini ve dilini doğal seçmen kitlesinin bulunduğu skalaya dahil olmayan ama o skalaya çok da uzak olmayan kitleleri içine alabilecek noktalara yoğunlaştırdı ve başarısının arkasındaki en önemli faktörlerden biri buydu. Bu başarının bir yan tesiri de oldu tabii; kimi çevreler demokrasi, insan hakları ve AB’ye dahil olma gibi hedefler etrafında geliştirilen, kısmen sahici de olan bu dile bakarak beklenti çıtasını fazlaca yükselttiler ve söz konusu partiden gerçekte ve aslında muhafazakâr bir parti değilmiş, milliyetçi maneviyatçı bir tabanı yokmuş gibi davranmasını beklediler.

AK Parti’nin ‘laik Türkiye’nin teminatıyız’ derken, laikliği Kur’an’da aramayıp modern siyasi argümanlara dayanmasında; CHP’nin, rakibine gol atmak için bile olsa, derdini kendi doğal seçmeninin çok da hoşuna gitmeyecek dinî referanslarla anlatmaya meyletmesinde, siyaseti çok dışarıdan takip eden kitlelerin birbirlerine uzak olan noktalarını yakınlaştıran bir taraf var. Bu türden birbirine karışmaların ve melezlenmelerin, kısa vadede kafa karışıklığı oluştursa da uzun vadede yatıştırıcı ve ortada buluşturucu bir etkisi var. Fakat her halükarda partilerin bunu yaparken abartmamaları ve gösterişe kaçmamaları, asgari bir tutarlılık kaygısı taşımaları gerektiği de bir vakıa. Aksi takdirde AK Parti’yi kullandığı dilin aksine hareket edip süper liberal düzenlemelerin hepsini aynı anda yapmadığı için suçlayanlar ve hatta ‘Neden türban?’ diye sıkıştıranlar olduğu gibi, bu hızla giden bir Baykal’ın da gelecekteki mitinglerde ‘atma Deniz, din kardeşiyiz’ yazılı dövizlerle karşılanması olasıdır.

ZAMAN