Sendikalı memur sayısı arttı

Kamu görevlileri sendikalarına üye memur sayısı geçen yıla göre yaklaşık 76 bin arttı.

Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının üye sayılarının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla hükümetle toplu görüşme yapmaya hak kazanan kamu görevlileri sendikaları belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuya ilişkin tebliğine göre, 11 hizmet kolunda hükümetle toplu görüşme yapmaya yetkili sendikaların 8’i Türkiye Kamu-Sen’e, 2’si Memur-Sen’e, 1’i KESK’e bağlı bulunuyor.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, Türk Eğitim-Sen, Türk Sağlık-Sen, Türk Haber-Sen, Türk İmar-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk Tarım Orman-Sen, Türk Enerji-Sen, Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen ve Diyanet-Sen, KESK’e bağlı Kültür Sanat-Sen hizmet kollarında en çok üyeyi sağlayarak yetkili sendika oldular.

Tebliğe göre, hizmet kollarına göre sendikaların üye sayıları ile bağlı oldukları konfederasyonlar şöyle:

Büro ve Bankacılık Hizmetleri: BES/KESK (23 bin 212), Türk Büro-Sen/Türkiye Kamu-Sen (34 bin 894), Büro Memur-Sen/Memur-Sen (14 bin 298), BÇS/BASK (970), Hür Büro-Sen (7), Birleşik Büro-İş/Bağımsız (372).

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri: Türk Eğitim-Sen/Türkiye Kamu-Sen (145 bin 791), Eğitim-Sen/KESK (119 bin 909), Eğitim-Bir-Sen/Memur-Sen (95 bin 949), Tem-Sen/bağımsız (1899), Hür Eğitim-Sen/Hür Kamu-Sen (56), Bağımsız Eğitimciler Sendikası/BASK (1129), Öğretmen-Sen/bağımsız (212), ÇES/bağımsız (16), Ata Eğitim-Sen/bağımsız (108), Teç-Sen/bağımsız (3053), Kuvayı Eğitim-Sen/bağımsız (15), Eğitim-İş/bağımsız (8384), Anadolu Eğitim-Sen/bağımsız (173).

Sağlık ve Sosyal Hizmetler: Türk Sağlık-Sen/Türkiye Kamu-Sen (78 bin 472), SES/KESK (36 bin 419), Sağlık-Sen/Memur-Sen (45 bin 584), Birleşik Sağlık-İş/bağımsız (873), Sağlık-Bir/bağımsız (3), Bağımsız Sağlık-Sen/BASK (1238), Hür Sağlık-Sen/Hür Kamu-Sen (1).

Yerel Yönetim Hizmetleri: Tüm Bel-Sen/KESK (25 bin 812), Türk Yerel Hizmet-Sen/Türkiye Kamu-Sen (12 bin 165), Bem-Bir-Sen/Memur-Sen (28 bin 451).

Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri: Türk Haber-Sen/Türkiye Kamu-Sen (13 bin 541), Haber-Sen/KESK (4 bin 703), Birlik Haber-Sen/Memur-Sen (4 bin 613), Bağımsız Haber-Sen/BASK (1158), Hür Haber-Sen/Hür Kamu-Sen (1), Yurt Haber-Sen/bağımsız (3), Anadolu Haber-Sen/Anadolu Kamu-Sen (4).

Kültür ve Sanat Hizmetleri: Türk Kültür Sanat-Sen/Türkiye Kamu-Sen (2104), Kültür Sanat-Sen/KESK (3 bin 275), Bağımsız Kültür Sanat-Sen/BASK (33), Kültür Memur-Sen/Memur-Sen (637).

Bayındırlık ve İnşaat Köy Hizmetleri: Türk İmar-Sen/Türkiye Kamu-Sen (6 bin 635), Yapı Yol-Sen/KESK (5 bin 445), Bayındır Memur-Sen/Memur-Sen (2181), Bağımsız Yapı İmar-Sen/BASK (223).

Ulaştırma Hizmetleri: Türk Ulaşım-Sen/Türkiye Kamu-Sen (7 bin 184), BTS/KESK (2 bin 975), Ulaştırma Memur-Sen/Memur-Sen (2 bin 198), Ulaştırma Faal-Sen/Bağımsız (201), Bağımsız Ulaşım-Sen/BASK (317), Anadolu Ulaşım-Sen/Anadolu Kamu-Sen (5).

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri: Tarım Orkam-Sen/KESK (4 bin 585), Türk Tarım Orman-Sen/Türkiye Kamu-Sen (16 bin 605), Toç Bir-Sen/Memur-Sen (14 bin 83), Batoç-Sen/BASK (308).

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri: Türk Enerji-Sen/Türkiye Kamu-Sen (10 bin 33), ESM/KESK (5 bin 297), Enerji Bir-Sen/Memur-Sen (5 bin 379), Bağımsız Enerji-Sen/BASK (313), Anadolu Enerji-Sen/Bağımsız (13).

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri: Türk Diyanet Vakıf-Sen/Türkiye Kamu-Sen (23 bin 303), Diyanet-Sen/Memur-Sen (36 bin 352), DİVES/KESK (355), Özdev-Sen/bağımsız (474), Bağımsız Diyanet Vakıf-Sen/BASK (29), Din Hizmet-Sen/bağımsız (13), Diva-Sen/bağımsız (1420).

Kamu görevlileri sendikalarına üye memur sayısı geçen yıla göre 76 bin 64 artarak 855 bin 463’e ulaştı.

Üç büyük konfederasyondan Türkiye Kamu-Sen’in üye sayısı son 1 yılda 23 bin 398, Memur-Sen’in üye sayısı 45 bin 874 arttı. KESK’in üye sayısı ise 2 bin 349 azaldı.

Tebliğe göre, kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarının üye sayıları şöyle:

KESK 231 bin 987, Türkiye Kamu-Sen 350 bin 727, Memur-Sen 249 bin 725, BASK 5 bin 718, Hür Kamu-Sen 65, Anadolu Kamu-Sen 9, bağımsızlar 17 bin 232.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca, her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ile bağlı olduğu konfederasyonlar, hükümetle toplu görüşme yapmaya hak kazanıyor.