Sezer 4 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 4 kanunu daha onayladı.

Cumhurbaşkanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sezer;

“5524 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”,

“5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Müdhendisliği Hakkında Kanun”,

“5536 sayılı “Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile,

“5535 sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun”ları onayladı.