Shell yasa tanımıyor

Yüklü ceza alacağını öğrenen Shell, EPDK'ya yazı gönderip yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduklarını, ceza kesilse bile tatbik edilemeyeceğini savunarak gözdağı verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) mühürlediği bayilere akaryakıt temin eden dağıtım şirketlerine yüklü ceza keseceğinin öğrenilmesi üzerine harekete geçen dağıtım şirketleri, kanun değişikliği hazırlatıyor. Hazırladıkları taslağı ilgili mercilere ileten dağıtım şirketleri taslağın hükümet tarafından tasarı haline getirilmesi için kulis faaliyetleri yürütüyor. Diğer taraftan EPDK’nın soruşturma başlattığı sırada kuruma “soruşturma yapamazsın, ceza kesemezsin” diye itiraz eden büyük akaryakıt dağıtıcılarından Shell’in, bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. Taslağın ilgili maddesi dağıtıcı şirketlere ceza kesilmesini önlediği gibi, kesilen cezaların uygulanmasına da imkan vermiyor.

ERDOĞAN KORKUTTU

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaçakçılığa göz açtırılmaması talimatı üzerine EPDK mühürlediği akaryakıt bayileri ve ceza kesme aşamasına geldiği dağıtım şirketleriyle ilgili bir bilgi notu hazırladı. EPDK, denetim ve cezalarını dağıtım şirketlerine de kaydırdı. EPDK’nın akaryakıt bayilerine kestiği cezaların ardından, bu bayilere akaryakıt temin eden dağıtım şirketleri panik yaşadı ve Petrol Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılması için lobi faaliyeti başlattı. Mühürlenen 2 bin 100 bayiye akaryakıt temin eden dağıtım şirketlerine soruşturma başlatan EPDK, soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda EPDK’nın 30 dağıtım şirketine ceza kesme aşamasına geldiği öğrenildi. Petrol sektöründe dağıtım yapan şirketlerin en büyüklerinin tamamı EPDK tarafından ceza kesilecek kurumlar arasında. Sektörde 34 dağıtım firması var. EPDK’nın soruşturma başlattığı sırada Shell’in kurumdan gelecek personele “Gelmeyin. Petrol Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Taslak hazır. Buna göre siz bize ceza kesemezsiniz” dediği ileri sürüldü. Bu tavır üzerine EPDK, kanuni dayanak istedi. Shell ise EPDKK’ya kanun tasarısı taslağının ilgili maddelerini göndererek kendini savundu. Buna rağmen EPDK, kanunlar gereği soruşturmasını yaptı ve Shell’in de içinde bulunduğu 30 dağıtım şirketine ceza kararı aldı. Türkiye’nin en büyük dağıtım şirketlerinden bazılarının kurul gündemine gelecek 500 dosyası var. Bunlara her suç için ceza kesilmesi durumunda ortaya çıkan rakam, dağıtım şirketini bir daha kaçak akaryakıt satmayı göze bile alamayacak hale getirecek.

Mevcut hukuki altyapı dağıtım şirketlerine vereceği cezalar en alt limitten uygulansa bile dağıtıcı şirkete 250 milyon YTL civarında ceza geliyor.

Başbakan’a bilgi notu

EPDK, dağıtım şirketlerine kesilecek cezalarla ilgili bu hafta iletmek üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için bilgi notu hazırladı. Söz konusu bilgi notunda 30 dağıtım şirketinden hangisinin kaç suçunun tespit edildiği, kaç dosyanın ceza kesilmek üzere kurul gündemine geleceği anlatılıyor.

Yeni taslaktaki ilgili maddeler:

Petrol Piyasası Kanunu Geçici Madde 1. 3. bendinden sonra gelmek üzere şu maddelerin konulması istendi:

Ancak bu maddenin 2. fıkrası gereği lisans başvuruları yapmış ve fakat imar planı ve diğer işlemler nedeni ile lisans işlemlerini tamamlayamayan istasyonlara süreli faaliyet izinleri çerçevesinde geçici faaliyet lisansı verilir. Bu durumdaki istasyonlara geçici lisans süresi içinde ve hiç lisans başvurusu yapmamış istasyonlar ile bu durumdaki bayilerine ikmal yapan dağıtıcılara faaliyet durdurma tebligatı yapılmadan bu kanunun öngördüğü cezai işlemler yapılamaz.

Ancak, bu kanunun öngördüğü cezai işlemler

a) bu maddenin ikinci fıkrası gereği lisans başvurularını yapmış fakat imar planı ya da diğer işlemler nedeniyle lisanslarını, yetkili mercilerce kendilerine tanınan geçici çalışma süresinden sonra temin eden bayilere,

b) hiç lisans başvurusu yapmamış fakat EPDK’ca faaliyet durdurma tebligatı yapılmamış istasyonlara,

c) lisansını süresinden sonra temin eden bayisine ikmal yapan dağıtıcılara tatbik olunamaz.