Şiddet mağduru 34 bin kişi için tedbir kararı

Şiddet mağduru olan 34 bin kadın için tedbir kararı alındı.

<p>
T&uuml;rkiye genelinde aile i&ccedil;i şiddetle m&uuml;cadele kapsamında 34 bin tedbir kararı alındı. Bu kararların 4 bin 634&#39;&uuml;n&uuml; şiddet mağdurunu korumaya y&ouml;nelik koruyucu tedbir kararları, 29 bin 624&#39;&uuml;n&uuml; ise şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişiye y&ouml;nelik verilen &ouml;nleyici tedbir kararları oluşturdu.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Stat&uuml;s&uuml; Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; &Ouml;zlem Bozkurt, aile i&ccedil;i şiddetin artık aile i&ccedil;inde kalmadığına dikkat &ccedil;ekerek, &quot;Kadınlar şikayet mekanizmalarını daha &ccedil;ok kullanır oldular.&quot; dedi. &Ouml;zlem Bozkurt, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin &Ouml;nlenmesine Dair Kanun&#39;un, 20 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazete&#39;de yayımlanarak y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiğini hatırlattı. T&uuml;rkiye genelinde 24 Nisan&#39;da başlatılan ve iki ay s&uuml;ren eğitim &ccedil;alışmaları kapsamında t&uuml;m m&uuml;lki idare amirleri, emniyet m&uuml;d&uuml;rleri ve il&ccedil;e jandarma komutanlarına ulaşıldığını s&ouml;yleyen Bozkurt, haziran ayı itibariyle de şiddet mağdurlarına y&ouml;nelik koruyucu tedbir kararları ile şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunanlara y&ouml;nelik &ouml;nleyici tedbir kararlarının veri tabanına girilmeye başladığını s&ouml;yledi. Bozkurt, bu kapsamda kasım ayı itibariyle, kanunun y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiği tarihten itibaren T&uuml;rkiye genelinde hakimler, m&uuml;lki idare amirleri ve kolluk kuvvetleri tarafından toplam 34 bin 258 tedbir kararının alındığı bilgisine ulaşıldığını aktardı.<br />
<br />
Erzincan, Kastamonu, Bartın, &Ccedil;orum, &Ccedil;ankırı, Adıyaman, Yalova, Siirt, Kars, Kastamonu ve Malatya&#39;da koruyucu tedbir kararı sayısının sıfır olduğuna dikkat &ccedil;eken Bozkurt, s&ouml;zlerine ş&ouml;yle devam etti: &quot;B&ouml;yle bir karar yok mu? Karar bize mi ulaşmadı? Kadınlar m&uuml;racaat mı etmiyorlar ya da m&uuml;racaat mekanizmasını mı bilmiyorlar? Şimdi bunlara bakacağız. Tabi belki de hi&ccedil;bir sorun yok.&quot;<br />
<br />
&quot;TEDBİR KARARLARI ACİL DURUMLARDA KOLLUK KUVVETLERİ TARAFINDAN DA ALINABİLİYOR&quot;<br />
<br />
Bozkurt, kadına y&ouml;nelik kararların b&uuml;y&uuml;k &ccedil;oğunluğunun m&uuml;lki idare amirleri tarafından, bazılarının da hakim tarafından alındıını hatırlattı. &quot;Ancak &ouml;nleyici tedbir kararlarının tamamının hakim tarafından alınması gerekiyor.&quot; diyen Bozkurt, bununla birlikte her ikisi de &ccedil;ok acil durumlarda, kolluk kuvvetleri tarafından da alınabildiğini vurguladı.<br />
<br />
Eski kanun olan 4 maddelik 4320 sayılı yasada tek tedbirin polis koruması ve evden uzaklaştırma olduğuna dikkat &ccedil;eken Bozkurt, 6284 sayılı yasa ile birlikte koruma tedbirlerinin kapsam ve i&ccedil;eriğinin de &ccedil;eşitlendirildiğini kaydetti. Bu nedenle, rakamların ge&ccedil;miş yıllarla kıyaslanmasının doğru olmayacağını ifade etti.<br />
<br />
&quot;AİLE İ&Ccedil;İ ŞİDDET ARTIK AİLE İ&Ccedil;İ DEĞİL&quot;<br />
<br />
Kadına şiddet konusunda &ouml;zellikle son 10 yılda b&uuml;y&uuml;k bir bilin&ccedil;lenme olduğunu dile getiren Bozkurt, ş&ouml;yle devam etti: &quot;Eskiden aile i&ccedil;i şiddet aile i&ccedil;inde kalırdı. Dayak yiyen kadın yorganı başına &ccedil;ekip uyuyordu. Belki şikayet ettiği zaman polisler, devlet memurları bu işe karışmak istemiyor, kadını eve g&ouml;nderiyordu. Ama şimdi aile i&ccedil;i şiddet artık aile i&ccedil;i değil. Devletin de sorunu. Aile kendi &ccedil;&ouml;z&uuml;m mekanizmalarını geliştiremedi ise bu konuda devlet m&uuml;dahildir. Devlet de kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesini benimsemiştir. Bu konuda devlet kendisine &ccedil;eki d&uuml;zen verdi, kamuoyu algısı arttı. Kadınların da bilin&ccedil; seviyesi arttı. Dayak yemenin kendisinden kaynaklanan bir problem olmadığını, karşıdan kaynaklanan psikolojik, travmatik bir problem olduğunu anladı. Kadınlar şikayet mekanizmasını daha &ccedil;ok kullanır oldu. Bu rakamlar sıfır tolerans ilkesinin devletin t&uuml;m kurumları tarafından benimsendiğini g&ouml;steriyor. O y&uuml;zden tedbir kararlarının sayısının artması insanları &uuml;rk&uuml;tmemeli. Bu toplumdaki bilin&ccedil;lenme ile alakalı bir durum.&quot;<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ŞİDDET MAĞDURLARININ BAŞVURUDA BULUNABİLECEĞİ NOKTALAR<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bozkurt, şiddet mağdurlarının kendilerine en yakın birimlere başvuruda bulunabileceğini s&ouml;yledi. Bu birimleri ise Alo 183, en yakın polis veya jandarma karakolu, kaymakamlıklar, valilikler, Cumhuriyet savcılıkları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il m&uuml;d&uuml;rl&uuml;kleri ve kısa bir s&uuml;re sonra &uuml;lke genelinde yaygınlaştırılacak şiddet &ouml;nleme ve izleme merkezleri olarak sıraladı.<br />
<br />
EN FAZLA &Ouml;NLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİR KARARI ALINAN İLLER<br />
<br />
Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan verilere g&ouml;re, en fazla koruyucu tedbir kararı alınan bazı iller ş&ouml;yle: Kayseri (989), Adana (974), Konya (840), İzmir (572), Zonguldak (208).<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En fazla &ouml;nleyici tedbir kararı alınan bazı iller: Ankara (4 bin 549), İzmir (4 bin 431), İstanbul (3 bin 768), Balıkesir (bin 211), Antalya (bin 166), Konya (bin 672).<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BAZI &Ouml;NLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİR KARARLARI<br />
<br />
Bozkurt&#39;un verdiği bilgiye g&ouml;re hakim tarafından verilebilecek bazı &ouml;nleyici tedbir kararları ş&ouml;yle: Şiddet uygulayanın korunan kişiye hakaret i&ccedil;eren s&ouml;z ve davranışlarda bulunmaması. M&uuml;şterek konuttan uzaklaştırılması ve konutun korunan kişiye tahsisi. Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmaması. &Ccedil;ocukları ile kişisel ilişkisinin refakat&ccedil;i eşliğinde yapılması, okula ve iş yerine yaklaşmaması. Korunan kişilerin eşyalarına zarar vermemesi. Kanunen taşıma izni verilen silahları kolluğa teslim etmesi. Korunan kişinin yakınında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması. Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi i&ccedil;in başvurması ve tedavisinin sağlanması.<br />
<br />
Hakim tarafından verilebilecek bazı koruyucu tedbir kararları: İş yerinin değiştirilmesi. Kişinin evli olması halinde m&uuml;şterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi. T&uuml;rk Medeni Kanunu&#39;ndaki şartların varlığı halinde ve korunan kişinin talebi &uuml;zerine tapu k&uuml;t&uuml;ğ&uuml;ne aile şerhi konulması. Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin &ouml;nlenmesi i&ccedil;in diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak Tanık Koruma Kanunu h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re kimli ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi.<br />
<br />
M&uuml;lki amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları: Barınma yeri sağlanması. Ge&ccedil;ici maddi yardım yapılması. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi. Ge&ccedil;ici korunma altına alınması. Kreş imkanlarının sağlanması.</p>