Sigara bırakma polikliniklerinin başarısı sevindiriyor

Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Poliklinikleri bir yılını doldurdu.

Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Poliklinikleri bir yılını doldurdu. Bir yıllık değerlendirme sonunda polikliniğe başvuran 755 kişiden 184’ünün sigarayı bıraktığı belirlendi. Sadece danışmanlık hizmeti verilenlerden ise 12 kişi sigarı bırakma kararı aldı.

Türkiye son yıllarda sigara bırakma konusunda çok büyük gelişmelere şahit oluyor. Dumansız hava sahası sayesinde milyonlarca insan sigaradan kurtulurken bu çalışma Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bile örnek kabul edildi ve çalışma övüldü. Yapılan değerlendirmede, “Tütün kullanımının takip edilmesi kapsamında ülke genelinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Küresel Yetişkin Tütün Araştırmaları sonuçlarına göre 2008 yılında yüzde 31,2 olan ülke genelindeki sigara kullanma oranı, 2012 yılında yüzde 27,0’ye düşmüştür.” bilgilerine yer verildi.

    DEVLET HASTANELERİ BÜYÜK İŞLEV GÖRÜYOR

DSÖ’nün övdüğü bu çalışmanın en bariz örneklerinden biri de Elbistan’da yaşandı. 2011 Yılı Kasım ayında hizmet vermeye başlayan Elbistan Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği’ne (SBP) müracaat eden ve farmakolojik tedaviye başlanan 755 kişiden 184’ü sigarayı bırakma kararı aldı. 24 kişi tüm tedavilere rağmen bırakamadığını beyan etti. 521 kişi ise ilk müracaatının ardından sonuç bildirmedi. Sadece danışmanlık hizmeti verilen hastalardan ise 12 kişi sigarayı bırakırken 95 kişi geri dönüş yapmadı.
Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Kılaç, tek bir kişinin bile sigarayı bırakmasının kendileri için ve toplum için çok önemli olduğunu kaydetti. Kılaç, “3 tane polikliniğimiz var ve 3 hekimimiz haftanın 5 günü sigarayı bırakmak isteyenlerle ilgili çalışıyor. Gerek idari personelimiz ve gerekse hekimlerimiz tek bir kişinin bile sigarayı bırakmasının önemli olduğu bilinci ile çalışmaları yürütüyor. Amacımız bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek. İlk yılımızda bu sayının yakalanması bizleri ve çalışanlarımız çok sevindiriyor.” dedi.

    POLİKLİNİKLER NASIL ÇALIŞIYOR?

    “Sigarayı Bırakma Polikliniği”ne ilk defa başvuranlar, Poliklinik Sorumlusu ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından görüşmeye alınıyor. Bu görüşme, başvuranların sigarayı bırakmaya ne kadar kararlı olduğunu saptamayı amaçlıyor. Sigarayı bırakmada temel unsur, zihinsel olarak sigara alışkanlığı bulunan kişilerin, kendilerini sigarayı bırakmaya hazırlamalarıdır. Bu nedenle doktor, şahsın bu kararlılığı taşıdığına karar verirse, sigarayı bırakma polikliniği kapsamına alarak tedaviye başlıyor. Bu kararlılık halinin belirlenmesinden sonra, sigara alışkanlığınızın derecesini belirleyen “Fagerström Nikotin Bağımlık Testi” uygulanıyor. Ayrıca mevcut olan hastalıklar ve daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar hakkında bilgiler alınarak genel bir muayene yapılıyor. Muayeneden sonra, bazı testler isteniyor. Solunum fonksiyon testleri, EKG ve bazı kan ve idrar tetkikleri (şeker, üre, kreatinin, SGOT, SGPT, kolesterol, trigliserid, fibrinojen, tam idrar tetkiki yaptırılıyor. Test sonuçlarının alınmasından sonra, doktor tarafından sonuçlar değerlendirilerek, o an herhangi bir sağlık probleminin olup olmadığı belirleniyor. Daha sonra beraberce bir bırakma günü saptanarak tedavi yöntemine karar veriliyor.